Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Rakennustyön aloittamisen edellytykset

Uudisrakennustyömaan aloittamisen ja aloituskokouksesta sopimisen edellytyksenä on, että

  • kohteelle on myönnetty rakennuslupa
  • kohteelle on hyväksytty vastaava työnjohtaja
  • kohteelle on hyväksytty kvv-työnjohtaja vastaamaan rakennuksen ulkopuolisten vesi- ja viemäritöiden asennuksista (usein pätevä maanrakennustyönjohtaja on kelpoinen)
  • kohteen pohjatutkimus ja pohjarakennussuunnitelma on toimitettu ja virallistettu (jos niitä on ko. kohteen rakennusluvan ehdoissa edellytetty)
  • kohteen rakennesuunnitelmat vähintään perustusten osalta on toimitettu ja virallistettu
  • kohteen liitoskohtalausunto, kvv-asemapiirros ja kvv-laitteistoselvitys on toimitettu ja virallistettu.

Mikäli kohteen naapurit ovat ilmoittaneet kuulemisessa, ettei heillä ole huomautettavaa hankkeesta, valmistelevat työt (mm. puiden kaataminen, maan kaivaminen, paalutus, louhiminen) voidaan aloittaa tontilla aloituskokouksessa sovittujen periaatteiden mukaisesti jo ennen kuin rakennuslupa on saanut lainvoiman. Perustusten valutyöt voidaan kuitenkin aloittaa vasta, kun rakennuslupa on lainvoimainen.

Perustellusta syystä lupaviranomainen voi antaa luvan rakennustyön suorittamiseen vakuutta vastaan. Vakuuden asettamisvelvollisuus ei koske valtiota, kuntaa eikä kuntayhtymää. Vakuudellista aloittamisoikeutta ei voi käyttää purkamislupaan, suunnittelutarveratkaisuun (vaikka se tehtäisiin rakennusluvan yhteydessä) eikä poikkeamispäätökseen. Ennakkoaloituslupia ei yleensä myönnetä kohteille, joiden rakennuslupa saa lainvoiman 14 vrk:ssa.