Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Aloituskokous

Aloituskokous pidetään rakennusluvan myöntämisen jälkeen, ennen rakennustöiden aloitusta. Kokouksessa tulee olla läsnä rakennusvalvontaviranomaisen edustajan lisäksi ainakin rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, pääsuunnittelija, vastaava työnjohtaja sekä tarvittaessa myös muut erityisalojen suunnittelijat ja työnjohtajat.

Aloituskokouksessa käsitellään lupa-asiakirjoissa rakennushankkeeseen ryhtyvälle määrätyt velvoitteet, hankkeen suunnittelun ja rakennustyön toteutuksen keskeiset osapuolet, rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt ja työvaiheiden tarkastuksia suorittavat henkilöt sekä selvitykset ja toimenpiteet rakentamisen laadusta huolehtimiseksi ja ympäristön huomioonottamiseksi. Aloituskokous voidaan tarvittaessa pitää vaiheittain ja se pidetään usein LVI-töiden osalta erikseen.

Aloituskokous tilataan rakennusvalvonnasta, alueen työmaavalvonnasta vastaavalta tarkastajalta (ks. hankkeen rakennuslupapäätös).

Lomakkeet