Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Hulevesien johtaminen

1. Kiinteistö sijaitsee Tampereen Veden toiminta-alueella

Tampereen vesi osoittaa liittymispaikan, korkeusaseman ja määrittää kiinteistölle huleveden padotuskorkeuden.

Mikäli kiinteistöä ei liitetä hulevesiviemäriin, tulee ympäristönsuojelusihteeriltä hakea poikkeus liittymättömyydestä.

2. Kiinteistö sijaitsee Tampereen Veden toiminta-alueen ulkopuolella

Hulevesien johtaminen hoidetaan seuraavalla tavalla:

- hulevedet pyritään imeyttämään kiinteistöllä
- kiinteistölle rakennetaan imeytyskaivo ja asentaa ylivuotoputki kadun kuivatusojaan
- hulevedet johdetaan suoraan kadun kuivatusojaan

Hulevesiä johdettaessa kadun kuivatusojaan tulee Tampereen Infrasta (Tampereen Infran suunnittelupalvelut) hakea liitoslausunto vesien johtamiselle.

3. Liittyminen Tampereen Veden kunnossapidossa oleviin ojiin

Tampereen Veden kunnossapidossa oleviin ojiin liittyvät liitoslausunnot laatii Tampereen Vesi.

4. Uudet asemakaava-alueet

Uusilla asemakaava-alueilla edellytetään usein kiinteistökohtaista hulevesienkäsittelyä, joka tulee huomioida suunnittelun yhteydessä.

Lisätiedot

Tampereen Veden yhteystiedot löytyvät sen omilta sivuilta.

Tampereen Infran asiakaspalvelu ja kaupungin ympäristöasioita koskeva asiakaspalvelu hoidetaan Palvelupiste Frenckellissä.

Tampereen palvelupiste
sähköposti [email protected]
puhelin 041 730 8168
postiosoite PL 487
33101 Tampere
avoinna ma – pe klo 9 - 16