Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Tonttijako

Tonttijaolla osoitetaan miten asemakaavan mukainen alue jaetaan tonteiksi. Tonttijaolla osoitetaan uusien tonttien numerot, rajojen sijainti, rajapisteet ja niiden koordinaatit. Lisäksi tonttijaolla jaetaan rakennusoikeus ja osoitetaan tarvittavat kulkuyhteydet. Tampereen kaupungissa tehdään tonttijaot sitovina.

Tonttijaon voi tehdä jo asemakaavan yhteydessä, jolloin hakijan tulee ilmoittaa siitä asemakaavan laatijalle jo kaavan suunnittelun alkuvaiheessa.

Mikäli tonttijako tehdään erillisenä asiakkaan hakemuksesta, niin hakemus tulee toimittaa Kiinteistönmuodostukseen.

Valmisteltaessa erillistä tonttijakoa on kuultava tonttijakoalueen ja siihen rajoittuvien kiinteistöjen omistajia ja haltijoita sekä myös vastapäisen kiinteistön omistajaa ja haltijaa, jos päätös voi olennaisesti vaikuttaa vastapäisen kiinteistön rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen. Erillisen tonttijaon laatiminen vie aikaa noin 3 kk ja sen hyväksyy Kiinteistönmuodostusyksikön päällikkö. Tonttijaosta aiheutuvat kustannukset maksaa kiinteistön omistaja, jollei muusta sovita. Voimassa olevan tonttijaon jälkeen voidaan tontit lohkoa itsenäisiksi kiinteistöiksi ja rekisteröidä kiinteistörekisteriin.

Tonttijakoa ei tarvitse laittaa nähtäville, jos maanomistaja toimittaa erikseen naapurien suostumuksen tonttijaon hyväksymisestä.