Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Kiinteistörekisterin pitäjän päätökset

Kiinteistön laadun muutos, tunnuksen muutos tai yhdistäminen

Kiinteistörekisterin pitäjän päätöksellä voidaan tontti rekisteröidä tietyin edellytyksin ilman lohkomistoimitusta omistajan kiinteistörekisterin pitäjälle tekemän hakemuksen perusteella. Tällaisia tapauksia ovat:

  • Kiinteistön laadunmuutos: jos vanhan kiinteistön rajat ovat täysin samat, kuin voimassa olevan tonttijaon osoittamat tulevan tontin rajat.
  • Kiinteistön tunnusmuutos: jos tontin numero (tunnus) ei ole voimassa olevan tonttijaon mukainen.
  • Kiinteistöjen yhdistäminen: jos alueet ovat yhdistettävissä voimassa olevan tonttijaon mukaiseksi tontiksi, muutoin voidaan tarvita tonttijaon tai asemakaavan muutos ennen yhdistämistä. (yleiset yhdistämisen edellytykset: kiinteistönmuodostamislaki, luku 17).

Rekisteröinti vie aikaa tavallisesti noin 2 viikkoa. Kustannukset maksaa maanomistaja.

Rasitteen poistaminen

Rasitteen poistaminen tai sen käyttämistä koskevien määräysten muuttaminen voidaan tehdä kiinteistörekisterin pitäjän päätöksellä, jos näistä asioista on sovittu eikä näiden asioiden käsittelemiseksi toimituksessa ole erityistä syytä. Tämä yleensä edellyttää että hakemuksen mukana toimitetaan sopimus rasitteen osapuolilta sen poistamiseksi.