Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Kiinteistönmuodostus ja kaupanvahvistukset

Tonttijaot, kiinteistötoimitukset ja kaupanvahvistukset ovat osa maanomistajille keskeisiä palveluja mm. tontin jakamistapauksessa.

Tonttijaot ja kiinteistötoimitukset

Tonttijaot
Maanomistajan pyynnöstä laaditaan tonttijakoja asemakaavan edellyttämään tarkoitukseen.

Tontin lohkomiset
Muodostetaan hakemuksesta rakennus-, lainhuuto- ja kiinnityskelpoisia tonttikiinteistöjä. Lohkomistoimituksen yhteydessä voidaan perustaa myös rasitteita.

Tontti voidaan lohkoa voimassa olevan tonttijaon mukaisesti. Mikäli tontti halutaan lohkoa muulla tavalla kuin voimassa olevan tonttijaon mukaisena, tulee selvittää ensin edellytykset tonttijaon muuttamiselle ennen tontin lohkomisen hakemista.

Rasitetoimitukset
Erillinen toimitus, jossa käsitellään kiinteistöjen välisiä rasitteita.

Kiinteistönmääritys (rajankäyntitoimitukset)
Esimerkiksi rajanpaikan määrittäminen.

Yleisen alueen lohkomiset
Yleisten alueiden lohkominen, esimerkiksi katu- tai puistokiinteistöjen muodostamiseksi.

Tontin rekisteröinti ilman toimitusta / kiinteistöjen yhdistäminen
Esimerkiksi hallinnollisesti tontin numeron muutos, tilan muuttaminen tontiksi tai kiinteistöjen yhdistäminen kiinteistörekisterin pitäjän päätöksellä.

Sähköinen asiointi kiinteistötoimituksissa
Tonttijakoa ja kiinteistötoimitusta voi hakea sähköisesti hyödyntäen valtakunnallisen kiinteistörekisterin tietoja (palvelun tuottajana Maanmittauslaitos). Tällöin hakemus toimitetaan eteenpäin alueella kiinteistörekisteriä pitävälle taholle (kunta tai Maanmittauslaitos). Hakemuksen lähettämisen jälkeen saat hakemustiedot ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Muita toimenpiteitä ei tarvita vaan seuraava yhteydenotto tapahtuu toimituksen suorittavan tahon toimesta.

Mikäli kiinteistöllä on useita omistajia, palvelun nopeuttamiseksi voitte ilmoittaa muiden omistajien ja/tai haltijoiden nimen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen hakemuksen lisätietoja kenttään.

Hinnoittelu määräytyy palvelua tuottavan tahon (MML tai kunta) hinnaston mukaisesti.

Kaupanvahvistukset

Julkinen kaupanvahvistus
Kaupanvahvistus julkisella kaupanvahvistajalla on osa kiinteistön luovutusta (mm. kauppa, lahja, vaihto), jossa luovutus vahvistetaan kaikkien luovutuskirjan allekirjoittajien läsnäollessa. Kaupanvahvistus on edellytys saannon vahvistamiseksi ja siten lainhuudon myöntämiseksi, jossa kaupanvahvistaja tekee ilmoituksen kiinteistökaupasta Maanmittauslaitokselle. Myös kiinteistökauppaa koskeva esisopimus vaatii kaupanvahvistajan todistuksen.

Kaupanvahvistajina ja lisätietojen antajina toimivat seuraavat henkilöt:

Antti Alarotu
puhelin 040 776 4970

Satu Franssila
puhelin 050 325 7457

Eino Jaskari
puhelin 050 362 1150

Jussi Syväjärvi
puhelin 041 730 7196

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)tampere.fi.

Kaupanvahvistajat voivat vahvistaa kauppoja koko maan alueelta. Kaupanvahvistuksesta peritään lakisääteinen palkkio (120 €).

Omistajaselvitysten tilaaminen

Maankäyttöön liittyvien suunnitelmien valmistelussa ja erilaisten lupien myöntämisen yhteydessä joudutaan selvittämään hankkeen osallisia.

Alla olevan linkin kautta aukeavalla lomakkeella voit tilata tiedot Tampereen kaupungin alueella olevan kiinteän omaisuuden omistajista ja Tampereen kaupungin omistamien kiinteistöjen vuokraoikeuden haltijoista.

Yhteystiedot ja palaute

Tampereen palvelupiste
sähköposti [email protected]ulevlapneerepmat
puhelin 041 730 8168
postiosoite PL 487
33101 Tampere
avoinna ma – pe klo 9 - 16

Annathan palautetta kiinteistönmuodostuspalveluista (lyhyt kahden kohdan kysely):