Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Yleissuunnitelma ja selvitykset

Tullin alueen yleissuunnitelma (2015) on koko alueen kattava suunnitelma, jonka perusteella voidaan laatia yksityiskohtaisempia asemakaavoja ja katusuunnitelmia. Yleissuunnittelma kattaa Tullin kaupunginosan ja kolme erilaisten toimintojen vyöhykettä: vanhan teollisuus- ja varastoalueen, Tampereen Yliopiston kampusalueen ja Viinikankadun varrella sijaitsevan vanhan yleisen sairaalan alueen.

Suunnitelmassa täsmennetään keinoja, joilla tuetaan alueen muutosta entisestä teollisuus- ja varastoalueesta monipuoliseksi ja eläväksi kaupunginosaksi, jossa on työpaikkojen lisäksi myös asumista ja erilaisia palveluja sekä tapahtumapaikkoja.

Selvitykset ja raportit

Tullin alueen rakennetun kulttuuriympäristön selvitys 2021
Selvityksessä tarkennetaan ja syvennetään aiemmin laadittua analyysiä ja täsmennetään arvottamis- ja muutoskestävyysarviointeja, mm. suhteessa maakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun ympäristöön.

Pysäköinnin yleissuunnitelma
Pysäköinnin yleissuunnitelmassa selvitetään Asemakeskuksen, Tullin ja Tammelan alueiden pysäköinnin nykytilaa sekä tulevaa pysäköintitarvetta.

Suunnitelmaraportti
Suunnitelmaraportti sisältää suunnittelun taustoituksen ja tavoitteiden esittelyn luvussa 3 sekä yleissuunnitelman esittelyn luvussa 4.

Taide- ja kulttuuristrategia ja valaistuksen yleissuunnitelma
Yleissuunnittelun osana on Tullin alueelle laadittu taide- ja kulttuuristrategia ja valaistuksen yleissuunnitelma.

Yhteystiedot

Maankäytön suunnittelu
Projektiarkkitehti
Iina Laakkonen

Yleisten alueiden suunnittelu
Suunnittelupäällikkö
Ari Vandell
puhelin 040 564 4518