Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Vuoreksen nollaenergiakortteli

Suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu

Vuoreksen nollaenergiakorttelin suunnittelukilpailun mainosbanneri

Tampereen kaupunki järjesti Vuoreksen Isokuusen kaupunginosaan sijoittuvan suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun 21.3. – 14.6.2019.

Kilpailussa etsittiin toteutusmalleja Vuoreksen Isokuusen puurakentamisalueen keskustakorttelille. Tavoitteena oli löytää erityisesti korttelitason älykkäitä ja innovatiivisia energiaratkaisuja, jotka hyödyntävät vähäpäästöisiä energiamuotoja, esineiden internetiin perustuvia ratkaisuja sekä käyttäjälähtöisiä palveluita.

Kortteli on osa Isokuusen puurakentamisen aluetta. Energiaratkaisujen lisäksi kilpailussa etsittiin toteutusmallia asuinalueen tiiviille, keskustamaiselle puurakentamiskorttelille. Isokuusen puurakentamisen nollaenergiakortteli ja tontinluovutuskilpailu toteuttavat kuuden suurimman kaupungin kaupunginjohtajien ilmastoverkoston vuonna 2017 tekemää aloitetta puurakentamisen edistämisestä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja hiilen sitomiseksi pitkäikäisiin puurakenteisiin. Se myös edistää puukerrostalorakentamisen liiketoiminnan kehittämistä ja kasvua.

Kilpailun tulos

Kilpailun tulos julkistettiin 28.8.2019. Kilpailun voittajaksi valittiin ehdotus "Vihreä sormenjälki". Ehdotus oli myös yleisön suosikki annettujen palautteiden perusteella.

Kilpailuehdotukset

Määräaikaan mennessä kilpailuun saatiin kaksi ehdotusta, joihin voi tutustua alla. Kilpailuehdotuksia oli mahdollista kommentoida palautelomakkeen kautta 6.8. - 21.8.2019.

Vihreä sormenjälki (voittaja)

Vihreän Sormenjäljen kortteli kertoo porttirakennuksena alueen identiteetistä. Julkisin kulma näyttäytyy pikkukaupunkimaisen urbaanina, veistoksellisen puisena ja havaittavan yksilöllisenä. Taideteos "Vihreä sormenjälki" toistuu rakennusten julkisivuilla viestien nollaenergiakorttelin ekologisuudesta ja innovatiivisuudesta.

Täysin puurakenteiseen kortteliin syntyvät hiilinielut ovat merkittävä keino pienen hiilijalanjäljen ja suuren hiilikädenjäljen saavuttamisessa. Vaihtelevankorkuiset, arkkitehtuuriltaan yhtenäiset rakennukset rajaavat katutilan selväpiirteisesti. Tiivis mutta vehreä sisäpiha avutuu Konkelonlaakson metsän suuntaan. Nollaenergiakorttelin arkkitehtuuri on ajatonta ja materiaalit aikaa kestäviä.

Kortteliin toteutetaan ratkaisuja, jotka osallistavat asukkaat aktiivisesti energian tuottajiksi ja säästäjiksi. Esimerkiksi sähköautopaikat, kierrätys- ja pihaviljelymahdollisuudet ja hyvät polkupyörien säilytystilat helpottavat ekologisia valintoja. Taloyhtiöt muodostavat kortteliin energiayhteisön, joka jakaa energiainvestoinnin kustannukset ja hyödyt. Korttelin kiinteistöjen ja käyttöveden lämmitys toteutetaan uusiutuvalla lähienergialla; maalämmön ja aurinkoenergian yhdistelmänä.

Yhteisöllinen korttelipiha koostuu kahdesta osasta; yläpiha on rakennettu ja viimeistelty kansipiha, ja alapiha on vehreä ja maanvarainen viherpiha. Koko korttelin yhteiset pihasauna ja kesäkeittiö sijoittuvat pihan keskelle. Pihalle istutetaan hedelmäpuita ja marjapensaita, sekä tarjotaan asukkaille pienimuotoinen viljelymahdollisuus. Korttelipiha on paitsi asukkaidensa virkistyspaikka, se myös ylläpitää ekosysteemipalveluita. Piha toimii alueen sini- ja viherverkoston osana vahvistaen eläin- ja kasvilajien elinympäristöä ja sadevesien säätelyä.

Vuoreksen nollaenergiakorttelin suunnittelukilpailun kilpailuehdotus

Metsäkuusi

"Metsäkuusi" on energiataloudellisesti edullinen uuden ajan puurakenteinen asuinkortteli, jossa on myös mahdollisuus asumisen ja työnteon yhdistämiselle.

Rakentamisessa on tavoitteena mahdollisimman vähäinen hiilijalan- ja hiilikädenjälki. Tämä toteutetaan käyttämällä ekologisia rakennusmateriaaleja ja varustamalla rakennukset tekniikalla, joka säästää ja kierrättää energiaa.

Kortteli koostuu tehokkaasta Vuoreksen Puistokadun varteen sijoittuvasta 4-kerroksisesta asuintalosta ja korttelin takaosaan sijoittuvasta townhouse-tyyppisestä yhteen rakennetuista tai kytketyistä pientaloista.

Pysäköinti on toteutettu kannen alla olevaan pysäköintihalliin, jolloin korttelin koko piha-alue jää vapaaksi asukkaiden käyttöön.

Kilpailuseminaari

Kilpailuohjelmaa ja puurakentamista esittelevä kilpailuseminaari järjestettiin 20.2.2019 klo 13-15 Tampereella Galleria Nottbeckissä, TR 54, Media 54, Satakunnankatu 18.

Kilpailua koskevat kysymykset

Ilmoittautumisvaiheessa kilpailusta voi esittää kysymyksiä 28.2.2019 mennessä ja kilpailun käynnistyttyä 12.4.2019 mennessä sähköpostiosoitteeseen [email protected]

Vastaukset julkaistaan tällä kilpailusivulla 7.3. ja 19.4.2019 mennessä.

Kilpailun aikataulu

  • 6.2.2019 kilpailun julkistaminen
  • 20.2.2019 aloitusseminaari
  • 28.2.2019 ilmoittautumisvaiheen kysymykset
  • 7.3.2019 ilmoittautumisvaiheen vastaukset
  • 14.3.2019 ilmoittautuminen
  • 21.3.2019 kilpailun alku, täydentävä materiaali
  • 12.4.2019 kilpailuvaiheen kysymykset
  • 19.4.2019 kilpailuvaiheen vastaukset
  • 14.6.2019 kilpailutöiden palautus
  • 28.8.2019 tulosten julkistaminen

Kilpailuasiakirjat

Kilpailuasiakirjoihin kuuluvat kilpailuohjelma ja sen liitteet.

Liite 15, valokuvia kilpailualueelta

Liite 16, ilmakuvia

Liite 17, viistoilmakuvia

Lisätietoja

Ohjelmapäällikkö, Smart Tampere -ohjelma, Kestävä Tampere 2030
Pauli Välimäki
puhelin 040 801 6035

Tonttipäällikkö
Aila Taura
puhelin 050 351 8256

Asuminen, yhtiömuotoiset asuntotontit


Kilpailusihteeri
Kimmo Ylä-Anttila
sähköposti [email protected]

Arkkitehdit MY