Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Vuoreksen Isokuusen keskusta-alueen pohjoisin kortteli

Asuntoreformi 2018 -kilpailu oli keväällä 2018 järjestetty avoin arkkitehtuurikilpailu, jossa etsittiin innovatiivisia ja toteuttamiskelpoisia ratkaisuja ajankohtaisiin asumisen haasteisiin. Kilpailun tarkoituksena oli löytää ratkaisu Jyväskylään, Tampereelle ja Vantaalle sijoittuviin asuntosuunnittelun kohteisiin, sekä synnyttää laajemmin kansalaisten ja toimijoiden vuorovaikutteista keskustelua asumisen ja asuinrakentamisen uudistamisesta. Kilpailun järjestävät yhteistyössä: Tampereen, Jyväskylän ja Vantaan kaupungit, Tampereen teknillinen yliopisto, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ja Alvar Aalto -säätiö.

Kaikilla kolmella järjestäjäkaupungilla oli oma suunnittelutehtävänsä, jossa painottuivat kohdealueen ominaispiirteet. Tampereen suunnittelukohteena Vuoreksen Isokuusen keskusta-alueen pohjoisin kortteli, joka sijaitsee kaupunkikuvallisesti merkittävällä paikalla. Tavoitteena oli luoda yhteisöllinen ja pikkukaupunkimainen, Vuoreksen puukaupunki-identiteettiin sopiva kortteli, jossa on monipuolinen jakauma asuntoja erilaisille perheille.

Voittajien valinnassa painotettiin erityisesti suunnitelmien innovatiivisuutta ja uusien ratkaisujen kehittämistä. Arvostelussa tarkasteltiin lisäksi kokonaisvaltaista arkkitehtuurin laatua, suhdetta ympäröivään kaupunkirakenteeseen, asuinympäristön viihtyisyyttä ja elämyksellisyyttä sekä toiminnallista laatua ja uusia asuntoratkaisujen ideoita.

Suunnittelukilpailun tulokset julkistettiin 30.8.2018 Jyväskylässä kansainvälisen Alvar Aalto Symposiumin yhteydessä. Tampereen kilpailun voittaja oli Studio Architecture Helsinki Oy:n ehdotus "Kide". Lisäksi jaettiin lunastus ehdotukselle "Dense & Low", jonka tekijä on portugalilainen arkkitehtitoimisto MASS Lab. Kilpailuehdotusten esittelyt ja kilpailun arvostelupöytäkirja ovat nähtävissä kilpailun verkkosivulla.

1. palkinto

Studio Architecture Helsinki Oy:n ehdotus
Kilpailuehdotus "Kide"

Lunastettu ehdotus

MASS Lab -arkkitehtitoimiston kilpailuehdotus