Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Keskustori

Keskustori on Tampereen hallinnollinen ja historiallinen ydin. Sen tuntumasta alkoi Tampereen rakentaminen, kauppa ja teollisuus. Keskustori kaupungin keskustan merkittävimpänä julkisena tilana yhdistää Hämeenkadun, kosken rantojen sekä ympäröivien alueiden toiminnat sekä toimii kaupungin suurtapahtumien itseoikeutettuna keskipisteenä. Keskustoria kehittämällä monipuolistetaan kaupungin ydinkeskustan tarjontaa matkailun, kulttuurin kuin liike-elämän näkökulmista.

Tulevaisuudessa se on entistäkin parempi kohtaamispaikka ja kaupunkilaisten yhteinen olohuone. Raitiotie ja Kunkun parkki luovat alueen kehittämiselle hyvät lähtökohdat.

Keskustorin kesäkeidas avoinna 1.7.-19.9.2021

Keskustorilla tehdään kesän 2021 aikana useita pilottiprojekteja. Nopeiden kokeilujen avulla selvitetään parhaita ratkaisuja Keskustorin ja läntisen keskusta-alueen kehittämiseksi.

Kesän suurin pilottiprojekti on Keskustorin kesäkeidas, joka muuttaa Keskustorin vehreäksi kaupunkikulttuurin keitaaksi. Keskustorin kesäkeitaan tarkoituksena on aktivoida Keskustorin käyttöä uudenlaisella konseptilla.

Keitaalle kokoonnutaan ruoan, juoman sekä erilaisten koko perheen aktiviteettien äärelle. Se on moniaistillinen elämys ja kokemus, joka piristää Tampereen keskustaa kesän aikana. Alueen keskeisinä arvoina ovat vastuullisuus, saavutettavuus ja turvallisuus.

Keskustorin kesäkeitaan tarkoituksena on tukea läntisen keskusta-alueen kehittymistä monipuolisella tarjonnalla ja lisätä yritysten liiketoiminnan edellytyksiä korona-ainana. Nopeat kokeilut ovat konkreettinen toimenpide ihmisvirtojen kasvattamiseksi ja alueen yritysten tukemiseksi.

Kesäkeitaan tunnelma jatkuu Aleksis Kiven kadulle saakka, joka on toinen kesän pilotointikohteista. Aleksis Kiven katu muutetaan hidaskaduksi ja osa pysäköintipaikoista otetaan vaihtoehtoiseen käyttöön. Katua somistetaan tunnelmallisilla valoilla ja erilaisilla istutuksilla. Kadun varrella toimivat yritykset laajentavat toimintaansa pysäköintipaikoille, mikä mahdollistaa muun muassa uusia terassialueita. Näin Keskustorin ja Laukontorin välille muodostuu viihtyisä ihmisvirtoja liikuttava akseli. Katu on suunniteltu yhdessä sen varrella toimivien yritysten kanssa.

Kesänajan pilottiprojektit yhdistävät läntisen keskusta-alueen vahvuudet toisiinsa ja luovat uuden, kiinnostavan kokonaisuuden. Kokeiluja ja kesäkeitaan toteuttamista on tarkoitus jatkaa saatujen kokemusten perusteella myös seuraavina vuosina.

Keskustorin visiotyö


Kaupunki käynnisti visiosuunnitelman teon vuonna 2017. Mukana ideoimassa oli kiinteistöjen omistajia, keskustan yrittäjiä, yhdistyksiä ja kaupunkilaisia. Keskustorin visiosuunnitelma valmistui vuonna 2020.

Tutustu Keskustoriin

Tampereen Keskustorin historia 1600-luvulta nykypäivään

Kaupunkiaukion historia on esitetty havainnollisina 3D-mallinnoksina aikakausittain keskiajalta 2000-luvulle.

Keskustorin rakennushistorian 3D-kaupunkimalli

Keskustorin 3d-virtuaalimalli ja 3D-tulostetut pienoismallit Galleria Nottbeckissa

Keskustorin kaupunkitilaa on mahdollista tarkastella virtuaalisesti ja todentuntuisesti 3D-luolassa ja VR-laseilla. Lisäksi on kaksi 3D-tulostimilla tehtyä pienoismallia: kaupunkiaukio rakennuksineen 1:500, ydinkeskusta 1:1000. Mallit sijaitsevat Galleria Nottbeckissa Finlaysonilla. Nottbeck on avoinna vain tilaisuuksien yhteydessä.

Selvityksiä Keskustorista

Liikenne ja liikkuminen Keskustorilla 2030, osana laajempaa työtä 2018

Keskustorin alueen liikkumis- ja liikenneverkon suunnittelu käynnistyy vuonna 2018 osana läntisen keskustan katuverkon yleissuunnitelmaa. Huomiota kiinnitetään erityisesti kävelyn ja pyöräilyn olosuhteisiin, raitiotiehen ja joukkoliikenteeseen, taksipalveluihin sekä pysäköintiin mukaan lukien Kunkun parkki ja P-Frenckellin laajennus. Lisätietoja: Tampereen kaupunki, Ari Vandell ja Timo Seimelä.

Keskustorin kaupunkiarkeologiset maatutkaukset 2017-2018

Tampereen kaupunkihistorian juuret ovat Keskustorilla. Lisää tietoa etsitään kaupunkiarkeologisin maatutkauksin 2017 - 2018. Yleisöä tiedotetaan tärkeimmistä maastotöistä. Ensimmäinen tutkittava alue vuoden 2017 lopulla on Frenckellin pannuhuoneen ja piipun ympäristö. Työtä ohjaa Pirkanmaan maakuntamuseo. Lisätietoja: Vadim Adel.

Keskustorin rakennetun ympäristön historiaa ja nykytilaa koskeva selvitys valmistui ja julkistettiin kesäkuussa 2017. Selvitykseen liittyy 3D -animaatio.

Keskustorin rakennetun ympäristön historia ja nykytila

Talvinen Keskustori

Kuva: Atacan Ergin

Yhteystiedot

Lisätietoja Keskustorin kehittämisestä
Hankekehityspäällikkö
Mikko Siitonen
puhelin +358 417303249
sähköposti [email protected]