Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Asemakaavat ja suunnitteluaineistot

Asemakeskuksen vireillä olevat asemakaavat

Asemakeskuksen yleissuunnitelmaan pohjautuvien asemakaavojen laatiminen etenee vaiheittain. Tavoitteena on, että alueen ensimmäinen asemakaava valmistuu vuonna 2021.

Maanpäällisiä alueita koskevien kaavamuutosten rinnalla alueella on valmisteilla P-Hämpin laajennusta koskeva maanalainen asemakaava.

Asemakaava nro 8640, Asemakeskus 1

Asemakaava 8640 on tullut vireille 11.8.2016.

Kaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma, suunnittelukilpailun voittanut työ sekä muuta hanketta koskevaa aineistoa oli julkisesti nähtävillä 11.8.-15.9.2016 välisen ajan.

Yleissuunnitelman pohjaksi laadittu vaihtoehtotarkastelu, tarkastettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä muuta kaavan valmisteluaineistoa oli julkisesti nähtävillä 8.1.-15.2.2018 välisen ajan.

Kaavaa koskevaa aineistoa tulee seuraavan kerran julkisesti nähtäville, kun valmisteilla olevat selvitykset ja kaavaluonnos ovat valmistuneet (tavoite syys-marraskuu 2020).

Maanalainen asemakaava nro 8670, P-Hämpin laajennus

Maanalainen asemakaava on tullut vireille 8.1.2018. Kaavaa koskeva arviointi- ja osallistumissuunnitelma oli julkisesti nähtävillä 8.1.-15.2.2018 välisen ajan.

Kaavaa koskevaa aineistoa tulee seuraavan kerran julkisesti nähtäville, kun valmisteilla olevat selvitykset ja kaavaluonnos ovat valmistuneet (tavoite syys-marraskuu 2020).


Asemakeskuksen muita suunnitteluaineistoja

Asemakeskuksen vaihtoehtotarkastelut 2017

Voittaneelle kilpailuehdotukselle etsittiin suunnitelmavaihtoehtoja. Tarkoituksena oli löytää suunnittelualueelle hankeosapuolten kannalta taloudellisesti toteuttamiskelpoinen ja toiminnallisesti korkeatasoinen vaihtoehto, joka toimisi myös Asemakeskuksen yleissuunnitelman pohjaksi. Vaihtoehtotarkastelut saatiin valmiiksi huhtikuussa 2017.

Asemakeskuksen suunnittelukilpailu 2014

Vuonna 2014 Tampereen kaupunki järjesti yhdessä Liikenneviraston, Senaatti-kiinteistöjen ja VR Yhtymä Oy:n kanssa kilpailun Tampereen aseman seudun suunnittelusta. Suunnittelukilpailun tulokset julkistettiin lokakuussa 2014. Kilpailun tuomaristo piti ehdotuksista kehityskelpoisimpana tanskalais-suomalaisen kilpailuryhmän työtä nimeltään ReConnecting Tampere.

Kilpailun luonne oli aatekilpailu, joten mikään kilpailuehdotuksista ei käy suoraan jatkosuunnittelun pohjaksi, mutta tuomariston näkemyksen mukaan voittajaehdotus sopii parhaiten kilpailuohjelman tavoitteisiin. Alueen suunnittelua vietiin eteenpäin voittaneen ehdotuksen pohjalta.

YHTEYSTIEDOT

Lisätietoja Asemakeskus-hankkeen asemakaavoituksesta:
Projektiarkkitehti
Marjut Ahponen
puhelin 040 689 1326
sähköposti [email protected]

Asemakaavapäällikkö
Elina Karppinen
puhelin 040 800 4908
sähköposti [email protected]