Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Teemasta toimeen

Tutustu ajankohtaisiin kehittämisteemoihin

Kestävä liikkuminen ja logistiikka

Ensimmäiset liikkumisen kokeilut käynnistyivät kesällä 2018. Hiedanranta tarjoaa mahdollisuuden kehittää ja kokeilla tulevaisuuden ratkaisuja.

Tavoitteena on, että tulevaisuuden Hiedanrantaan kuljetaan pääasiassa joukkoliikennettä hyödyntäen. Asukkaita ja alueen yrityksiä kannustetaan kestävään liikkumiseen. Sähköautojen latauspisteet ovat tärkeä osa alueen älykästä sähköverkkoa. Autojen, pyörien ja muiden liikkumisvälineiden yhteiskäyttö on hiedanrantalaisten arkea. Näsijärven ranta mahdollistaa myös laivayhteyden ja veneilyn. Myös jakelu siirtyy käyttämään kestäviä kuljetusmuotoja ja myös ilmatilaa.

Kehittämishankkeiden tavoitteena on kehittää kestävän liikkumisen ja logistiikan ratkaisuja tulevaisuuden Hiedanrantaan. Samalla tarkoitus on yhdistää alue paremmin ympäröiviin palveluihin.

Nollakuidun hyödyntäminen

Nollakuidun käsittelyyn liittyvä koetoiminta käynnistyi kesällä 2017. Juuri nyt tutkitaan nollakuidun eri hyödyntämismahdollisuuksia ja kerätään ekosysteemiä nollakuidun arvoketjun ympärille.

Nollakuitu sisältää puuta ja puukuitua. Se on kerrostunut Hiedanrannan edustalle Näsijärven pohjaan alueen aiemman metsäteollisuustoiminnan seurauksena. Yhteensä nollakuitua on järvessä noin 1,5 miljoonaa m3. Nollakuitua on ruopattu tutkimustarkoituksiin useita kymmeniä kuutioita, mutta varsinaista alueen kunnostamista ei ole vielä tehty.

Kokeilujen ja kehittämishankkeiden tavoitteena on löytää ratkaisut Näsijärven pohjalla olevan nollakuidun hyötykäyttöön taloudellisesti ja kestävästi.

Kestävä ja älykäs energiajärjestelmä

Hiedanranta toimii jo rakentuessaan kehitys- ja liiketoiminta-alustana lukuisille energiaan liittyville hankkeille, kokeiluille ja yritystoiminnoille.

Tavoitteena on, että Hiedanrantaan luodaan oma digitaalinen energiamarkkina ja alue on uudenlainen kestävä ja älykäs energialiiketoimintaympäristö. Alueen energiantuotanto perustuu uusiutuviin energialähteisiin. Tuotantomenetelmiä valitessa otetaan huomioon energiajärjestelmätason vaikutukset. Rakennusten viihtyisät olosuhteet tuotetaan avointen kaksisuuntaisten sähkö-, lämpö- ja jäähdytysverkkojen avulla.

Kehittämishankkeiden ja kokeilujen tavoitteena on löytää ratkaisuja ja malleja alueen energiajärjestelmän suunnitteluun ja toteutukseen ja synnyttää uutta kestävää ja älykästä energialiiketoimintaa.

Kiertotalous

Kiertotalous - otsikko

Alue toimii kehittämis- ja toimintaympäristönä kiertotalouden kokeiluille ja yrityksille. Tämänhetkiset hankkeet painottuvat teollisuuden materiaalivirtoihin, liiketoimintamalleihin ja urbaaniin ravinnekiertoon.

Tavoitteena on, että Hiedanrannassa siirrytään kiertotalouden materiaalivirtamalliin. Paikalla olevat pilaantuneet maat, puunjalostusteollisuuden jätemassat ja rakennusten purkujätteet hyödynnetään alueen rakentamisessa niin laajasti kuin se on alueen tulevan käytön kannalta turvallista. Alueen uusi rakentaminen huomioi kiertotalouden suunnittelusta alkaen siten, että resursseja käytetään vähemmän, materiaalit ja tuotteet kiertävät, ja niiden arvo säilyy.

Kiertotaloushankkeiden tavoitteena on kehittää ja testata tulevaisuuden Hiedanrannan infrastruktuurin, rakennusten, tuotannon ja palveluiden ratkaisuja. Tavoitteena on tukea eri kiertotaloustoimijoiden yhteistyötä, millä saadaan aikaan uutta osaamista, liiketoimintaa ja kestäviä palveluita ja ratkaisuja.

Sinivihreä infrastruktuuri

Hiedanrannassa kehitetään monikäyttöistä sinivihreää infrastruktuuria, joka virkistää kaupunkilaisia, viivyttää ja puhdistaa hulevesiä, sitoo hiiltä, ja tarjoaa elinympäristön kasveille ja eläimille.

Tavoitteena on että tulevaisuuden Hiedanrannan kaupunginosassa ja kortteleissa on virkistävä, luonnon monimuotoisuutta lisäävä ja ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä torjuva sinivihreä infrastruktuuri. Ratkaisuissa hyödynnetään luonnon omia prosesseja ja nähdään vesi riskin sijaan resurssina. Esimerkkejä sinivihreästä infrastruktuurista ovat viherkatot, läpäisevät pinnat, sadevesien ohjaus katupuiden kasvualustaan, kaupunkiviljely ja hulevesialtaat ja -uomat. Perinteistä harmaata infrastruktuuria täydentävä ja osin korvaavakin sinivihreä infrastruktuuri edellyttää eri alojen yhteistyötä.

Kehittämishankkeiden ja kokeilujen tavoitteena on kehittää ja testata tiiviiseen ja kasvavaan kaupunkiin ja muuttuviin pohjoisiin olosuhteisiin soveltuvia monikäyttöisiä viheralueita ja vesielementtejä.

Monipuolinen ja elämyksellinen kaupunginosa

Muuntautuva Hiedanranta on jo vuodesta 2016 synnyttänyt ihmisten muotoilemana elävää kaupunkitilaa ja –kulttuuria alueelle. Löydä oma tapasi vierailla, viihtyä, toimia ja osallistua.

Tavoitteena on, että tulevaisuuden Hiedanranta on onnellisten asukkaiden turvallinen asuinalue. Asukkailla ja yhteisöillä on merkittävä ja aktiivinen rooli alueen monikanavaisessa kehittämisessä. Alue on luovien alojen ja tapahtumien keskittymä. Hiedanrannalla on vahva brändi, koska se on maailman ensimmäinen yritysten ja kansalaisten luoma kiertotalouden kaupunginosa.

Kansalaistoimintaa tukevien kokeilujen tavoite on luoda edellytyksiä ihmisistä lähtöisin olevalle elävän ja elämyksellisen kaupunginosan syntymiselle ja uuden tyyppiselle osallistumiselle kaupunkikehittämisessä.

Älykäs kaupunginosa

Hiedanrannasta tavoitellaan älykaupungin mallialuetta. Tämänhetkiset älykaupungin kokeilu- ja kehittämistoimet liittyvät sekä tulevaisuuden kestävän ja älykkään kaupunginosan ratkaisuihin että kaupunginosan suunnitteluun ja rakentamiseen.

Teknologisten ratkaisujen tulee mahdollistaa asukkaiden, yrittäjien sekä palveluja käyttävien kaupunkilaisten hyvinvointi sekä sujuva ja turvallinen arki. Ratkaisujen tulee olla käyttäjälähtöisiä, ymmärrettäviä ja sosiaalisesti tasa-arvoisia. Niiden tulee edistää alueen kestävyyttä, kierto- ja jakamistaloutta sekä yhteiskehittämistä.

Älykästä Hiedanrantaa kehitetään kaupunkilaisia varten. Kehittämistä tehdään yhdessä muun muassa Smart Tampere -ohjelmakokonaisuuden kanssa.

uutisia innovaatiotoiminnasta

Evergreenin kasvitehdas, kuvaaja Eija Jokinen
Väliaikaisen Hiedanrannan käsikirja - kuvaaja Sini Jussila