Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Muut aineistot

Yhdessä tehty kaupunki

Hiedanrannassa kaupunkilaiset on otettu mukaan alueen kehittämiseen heti alusta alkaen. Alueen kehittäminen ensi metreillä vanhan tehdasalueen rakennukset ja tilat avattiin kaupunkilaisten käyttöön. Tilojen avaamisen taustalla oli ajatus siitä, että ihmiset haluttiin ottaa mukaan alueen kehittämiseen totuttuja tapoja laajemmin ja selvittää mitä tulevalta kaupunginosalta toivotaan. Tilojen avaamisen jälkeen lukuisat eri toimijat ovat osallistuneet Hiedanrannan kehittämiseen luomalla yhteisöllisiä tekemisen, viihtymisen ja kokemisen paikkoja.

Väliaikaisen Hiedanrannan käsikirja esittelee alueen omaehtoista toimintaa ja tulevaisuuden mahdollisuuksia. Se on opas matkalle tulevaisuuden kaupunginosaant. Käsikirjan tarkoituksena on tehdä näkyväksi niitä asioita, joita kaupunkilaisten omaehtoisen toiminnan mahdollistaminen Hiedanrannassa on synnyttänyt. Samalla käsikirja myös esittelee Hiedanrannan tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Alustavan yleissuunnitelman palautekooste

Julkaistu 8/2018

Alustava yleissuunnitelma

Julkaistu 5/2018

Rakennesuunnitelma

Ideakilpailun jatkot

Jatkojen neljä työpajaa pidettiin heti Hiedanrannan ideakilpailun jälkeen keväällä 2017. Työpajoissa kaupunkilaiset kehittivät ideakilpailujen töiden ideoita eteenpäin yhdessä kilpailun voittaneiden arkkitehtien ja alueen kaavoittajien kanssa.

Kansainvälinen ideakilpailu

Kaupunkin järjesti kansainvälisen Hiedanrannan ideakilpailun vuonna 2016 ja kilpailun voittajat julkaistiin tammikuussa 2017.

Lielahden tehtaan aineistoa

Hiedanrannan talkoot

Talkoiden tavoitteena oli selvittää, millaiset tavoitteet yritysten näkökulmasta ovat keskeisiä Hiedanrannan suunnittelussa ja toteutuksessa. Hiedanrannan talkoissa yritykset kuvasivat omia tarpeitaan, lähtökohtiaan ja visioitaan tulevaisuuden työ- ja toimintaympäristöistä.

Hiedanrannan ihmiset

Hiedanrannan ihmiset -työ tehtiin, kun haluttiin tietää, millaiseen Hiedanrantaan ihmiset voisivat rakastua. Julkaisun materiaalit on kerätty kesäkuusta 2015 joulukuuhun 2015. Hiedanrannan ihmiset –julkaisun kautta kaikilla on mahdollisuus päästä kuulolle Hiedanrannasta jo käytyihin keskusteluihin.