Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Kaupunkisuunnittelu- ja rakentamishankkeet

Tampereen kaupunkiseutu on yksi maan isoista kasvukeskuksista. Pelkästään Tampereen kaupungin on ennustettu kasvavan siten, että vuoteen 2030 mennessä tamperelaisia on yli 250 000.

Kasvavaan kaupunkiin rakennetaan uutta ja vanhoja alueita otetaan uuteen käyttöön. Näiltä sivuilta löytyy tietoa ajankohtaisista kaupunkisuunnittelu- ja rakennushankkeista.

Hakametsä

Hakametsän uudistamis- ja täydennysrakentamishankkeen lähtökohtana on, että Hakametsän jäähalli ja sitä ympäröivä alue vapautuvat laajalle käyttäjäkunnalle pääsarjan jääkiekon siirtyessä Tampereen kannen uudelle areenalle. Tavoitteena on, että kohteesta valmistuu liikunnan, kilpaurheilun ja liikuntatutkimuksen kampus, joka tarjoaa nykyaikaiset ja monipuoliset puitteet niin liikunnan harrastajille, urheiluseuroille ja -järjestöille, huippu-urheilijoille, liikuntalääketieteelle kuin yhteistyökumppaneille.

Hiedanranta

Hiedanrannan alue sijaitsee entisen Lielahden sellutehtaan alueella neljän kilometrin päässä kaupungin keskustasta Näsijärven rannalla.

Alueen sijainti mahdollistaa sen nousemisen merkittäväksi Länsi-Tamperetta ja kaupunkikeskustaa yhdistäväksi kaupunginosaksi. Alueella harjoitettu teollinen toiminta ja sijainti Näsijärven rannalla tarjoavat mahdollisuuden aivan uudenlaisen rantakaupunginosan rakentamiselle.

Koilliskeskus

Tampereen kaupunki tekee Koilliskeskuksen alueelle kehittämissuunnitelmaa. Työn ensimmäisessä vaiheessa tarkastellaan alueen liikennejärjestelyjä sekä alustavia täydennysrakentamismahdollisuuksia.

Työ koskee 65 hehtaarin aluetta pääosin Teiskontien ja valtatie 12:n eteläpuolella. Alueella on valtateiden 12 ja 9 risteys, liike- ja palvelukeskus sekä asuinalueita Linnainmaan kaupunginosassa sekä Pappilan kaupunginosan koilliskulmassa.

Särkänniemen alue

Alueelle valmistellaan uutta asemakaavaa, jolla tavoitellaan Särkänniemen, Onkiniemen, Mustalahden ja Kortelahden alueen kehittämistä siten, että alue kytkeytysi nykyistä paremmin keskustaan ja olisi paremmin jalan ja pyörällä saavutettava alue, joka palvelisi sekä virkistystä, matkailua, palveluja ja asumista.

Alueella sijaitsevan Onkiniemen kulttuurikorttelin tontinluovutuskilpailu käynnistyy alkuvuodesta 2019.

Tampereen taidemuseon alue

Kaupunki järjesti suunnittelukilpailun taidemuseon laajennuksesta vuosina 2016 - 2017. Kilpailuun kuului myös ideasuunnitelman laatiminen Pyynikintorin sekä museota ympäröivän alueen kehittämisestä.

Viinikanlahti

Viinikanlahden alueella on nykyisin jätevedenpuhdistamo, joka muuttaa Sulkavuoren uumeniin. Uuden asuntoalueen ja viheralueiden suunnittelu alkaa 2019 selvityksillä, kilpailulla ja asemakaavoituksen ensimmäisillä vaiheilla.