Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Yleissuunnittelu ja selvitykset

Kaavoituksen ja yleissuunnittelun ohella ja jo niitä ennen tehdään erilaisia selvityksiä esimerkiksi
ympäristö- ja liikenneasioista. Yleissuunnitelmia tehdään erityisesti täydennysrakentamista
varten. Niissä muodostetaan visio aluekokonaisuudesta, esimerkiksi kokonaisesta kaupunginosasta.
Yleissuunnitelmat johtavat asemakaavoihin ja mahdollistavat korttelia tai tonttia laajemman kuvan saamisen alueesta.

Kaupunkistrategian tavoitteita toteuttavassa yhdyskuntarakenteen eheyttäminen - EHYT -hankkeessa etsitään yleissuunnittelun avulla asuntorakentamiseen soveltuvia alueita ja osoitetaan rakentamispaikkoja niitä tukeville palveluille sekä varmistetaan työpaikka-alueille riittävät aluevaraukset.

Valmistuneita selvityksiä

Katso myös