Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Sisaruspohja

Tampereen kaupunginhallituksen suunnittelujaosto päätti 7.11.2006 Sisaruspohjan osayleiskaavatyön käynnistämisestä ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta.

Aluerajaus

Sisaruspohja sijaitsee Teiskossa, Tampereen pohjoisella suuralueella noin 25 km kaupungin keskustasta pohjoiseen Näsijärveen kuuluvan Paarlahden etelärannalla. Osayleiskaava-alue rajautuu lännessä Kaitavedentiehen, pohjoisessa Valkeajärveen, Matehiseen, Sisaruspohjaan ja Paarlahteen, idässä samalla johtoalueella rinnakkain kulkeviin 400 kV:n ja 110 kV:n voimalinjoihin sekä valmisteilla olevaan Viitapohjan osayleiskaavaan. Etelässä kaava-alue rajautuu harvaan asuttuun metsäalueeseen sekä 110 kV:n voimalinjaan.

Lainvoimainen kaava

Sisaruspohjan osayleiskaava tuli voimaan 27.12.2016 annetulla kuulutuksella. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 15.12.2014 (226 §) osayleiskaavaehdotuksen. Kaavasta valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joissa valitukset hylättiin.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 15.12.2014 Sisaruspohjan osayleiskaava, 226 §

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 24.11.2014 (473 §) esittää valtuuston päätettäväksi, että kaavaehdotus hyväksytään.

Kaupunginhallituksen pöytäkirja 24.11.2014 Sisaruspohjan osayleiskaava, 473 §

Yhdyskuntalautakunta päätti kokouksessaan 4.11.2014 kaavaehdotuksen hyväksymisestä ja esittämisestä edelleen kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Yhdyskuntalautakunnan pöytäkirja 4.11.2014 Sisaruspohjan osayleiskaavan hyväksyminen, 296 §

Ehdotusvaihe

Kaupunginhallituksen suunnittelukokous päätti kokouksessaan 27.10.2014 (69 §) Sisaruspohjan osayleiskaavaehdotuksen valmistelemisesta hyväksymiskäsittelyyn.

Kaupunginhallituksen suunnittelukokouksen pöytäkirja 27.10.2014 Sisaruspohjan osayleiskaava, 69§

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi kokouksessaan 5.3.2013 (102 §) Sisaruspohjan osayleiskaavan ehdotuksen asetettavaksi nähtäville 7.3.-12.4.2013 väliseksi ajaksi.

Osayleiskaavaehdotusta esiteltiin avoimessa yleisötilaisuudessa 20.3.2013 Kämmenniemen koululla.

Yhdyskuntalautakunnan pöytäkirja 5.3.2013 Sisaruspohjan osayleiskaavaehdotus, 102 §

Selvitykset ja raportit

Kaavaluonnos

Tampereen kaupunginhallituksen suunnittelujaosto päätti kokouksessaan 24.9.2007, 75 § asettaa Sisaruspohjan osayleiskaavaluonnoksen nähtäville 4.10. - 2.11.2007 väliseksi ajaksi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto hyväksyi kokouksessaan 7.11.2006 kaavan alustavat tavoitteet ja päätti asettaa kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville.

Lisätiedot

Yleiskaavapäällikkö
Pia Hastio
puhelin 040 801 6917
sähköposti [email protected]

Kaavoitusarkkitehti
Anna-Maria Niilo-Rämä
puhelin +358403559907
sähköposti [email protected]

Kaavainsinööri
Hilkka Takalo
puhelin +358505620345
sähköposti [email protected]

Tampereen kaupunki, Kirjaamo
[email protected]
PL 487
33101 Tampere

Kirjaamo
sähköposti [email protected]
postiosoite PL 487
33101 Tampere