Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Yleiskaavaehdotus 2020

Pohjois-Tampereen strateginen yleiskaava oli nähtävillä 29.10.-30.11.2020.

Nähtävilläoloaineisto koostui kaavakartoista 1-3 määräyksineen sekä kaavaselostuksesta. Luonnosvaiheen palaute ja siihen laaditut vastineet on koottu erilliseen raporttiin.