Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Pohjois-Tampereen strateginen yleiskaava

Ajankohtaista

Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi Pohjois-Tampereen strategisen yleiskaavan kokouksessaan 19.4.2021, §53.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä on jätetty yksi valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, joten kaava ei ole vielä lainvoimainen. Näin ollen esimerkiksi loma-asuntojen käyttötarkoituksen muutoksia koskevia hakemuksia ei voida vielä puoltaa strategiseen yleiskaavaan perustuen.

Valituksen käsittelyn arvioidaan kestävän hallinto-oikeudessa noin 12 kuukautta. Hallinto-oikeuden päätöksestä voi hakea valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, missä käsittelyaika on arvioilta 12 kuukautta.

Pohjois-Tampereen yhdyskuntarakenteen seuranta
Alueen väestön, rakentamisen ja palvelujen viime aikaista kehitystä on koottu raporttiin, joka viedään tiedoksi yhdyskuntalautakuntaan 18.1.2022.

Voit tutustua seurantaraporttiin ja esityslistaan alla olevista linkeistä.

Pohjois-Tampereen strateginen yleiskaava

Kaupunginvaltuuston 19.4.2021 hyväksymä yleiskaava-aineisto (kaava ei ole vielä lainvoimainen):

Kaavakarttoihin voi tutustua myös Tampereen kaupungin Oskari-karttapalvelussa. Alla olevasta linkistä saa avattua Kartan 1 Oskari-karttapalvelussa. Valitsemalla karttatasoista ’Kaikki tasot’ ja kirjoittamalla hakukenttään ’pohjois’, saa näkyviin listauksen, jossa ylimmäisenä on kaavaehdotuksen kartat.

Kämmenniemen yleissuunnitelma

Strategisen yleiskaavan rinnalla on laadittu Kämmenniemen yleissuunnitelma, jonka yhdyskuntalautakunta hyväksyi jatkosuunnittelun pohjaksi kokouksessaan 27.10.2020.


Pohjois-Tampereen aluerajaus Tampereella.

Pohjois-Tampereen alueelle on käynnistetty strategisen yleiskaavan laatiminen kaupunginvaltuustossa 18.12.2017 hyväksytyn yleiskaavoituksen työohjelman mukaisesti.

Alueella voimassa olevat rantayleiskaava, osayleiskaavat ja asemakaavat säilyvät voimassa edelleenkin. Näillä alueilla rakentamisen ohjaaminen tapahtuu kyseessä olevan kaavan mukaisesti, mutta mikäli kaavoja muutetaan tai niistä poiketaan, tulee strategisen yleiskaavan periaatteet huomioida.

Tälle sivustolle kootaan kaava-aineiston lisäksi lähtötietoja ja linkkejä, joita myös muut tahot voivat hyödyntää.

Pohjois-Tampereen kokonaispinta-ala on 520 km2, josta maapinta-alaa on 397 km2. Maapinta-alasta 83 % on metsää, 15 % peltoa ja 2 % rakennettuja alueita. Alue on pinta-alaltaan 75 % koko kaupungin pinta-alasta, mutta asukasmäärältään vain noin 2 %. Alueella on noin 4440 asukasta, josta Kämmenniemen taajamassa noin 900 asukasta.

Alueella on rantaviivaa noin 585 km, josta Näsijärvellä noin 226 km. Laajat ranta-alueet ovat houkutelleet alueelle runsaasti loma-asutusta. Yhteensä alueella on noin 2000 ympärivuotista asuntoa ja reilut 2700 loma-asuntoa. Etäisyys Tampereen keskustasta alueen eteläosaan Nurmiin on noin 12 km, Kämmenniemen taajamaan noin 25 km ja pohjoisosaan Kapeeseen noin 50 km. (Tiedot koottu 10/2017)