Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Pohjois-Tampereen strateginen yleiskaava

Ajankohtaista

Yleiskaavaluonnos oli nähtävillä 4.4. - 31.5.2019

Yhdyskuntalautakunta päätti kokouksessaan 2.4.2019 kaavaluonnoksen asettamista nähtäville. Pohjois-Tampereen strategisen yleiskaavan luonnos oli nähtävillä 4.4.-31.5.2019. Nähtävillä oloaikana saatiin 28 lausuntoa ja 92 mielipidettä. Vaikka virallinen nähtävilläoloaika on päättynyt voi kaavaluonnokseen tutustua Oskari-karttapalvelussa. Kaavasuunnittelu jatkuu syksyllä 2019 ja kaavaehdotuksen on tarkoitus valmistua 2020.

Nähtävilläoloaineisto koostuu kaavakartoista 1-3 määräyksineen sekä kaavaselostuksesta, joihin voi tutustua sähköisinä versioina: Kaavakartat 1-3 Oskari-karttapalvelussa ja Kaavaselostus kaavoituksen nettisivuilla yleiskaavaluonnos -välilehden alta.

Kämmenniemen yleissuunnitelma
Strategisen yleiskaavan rinnalla laaditaan Kämmenniemen yleissuunnitelma, jonka luonnosvaihtoehdot olivat nähtävillä samanaikaisesti yleiskaavan kanssa. Kämmenniemen yleissuunnitelmaan pääset tutustumaan tästä.


Pohjois-Tampereen aluerajaus Tampereella.

Pohjois-Tampereen alueelle on käynnistetty strategisen yleiskaavan laatiminen kaupunginvaltuustossa 18.12.2017 hyväksytyn yleiskaavoituksen työohjelman mukaisesti.

Alueella voimassa olevat rantayleiskaava, osayleiskaavat ja asemakaavat säilyvät voimassa edelleenkin. Näillä alueilla rakentamisen ohjaaminen tapahtuu kyseessä olevan kaavan mukaisesti, mutta mikäli kaavoja muutetaan tai niistä poiketaan, tulee strategisen yleiskaavan periaatteet huomioida.

Tälle sivustolle kootaan kaava-aineiston lisäksi lähtötietoja ja linkkejä, joita myös muut tahot voivat hyödyntää.

Pohjois-Tampereen kokonaispinta-ala on 520 km2, josta maapinta-alaa on 397 km2. Maapinta-alasta 83 % on metsää, 15 % peltoa ja 2 % rakennettuja alueita. Alue on pinta-alaltaan 75 % koko kaupungin pinta-alasta, mutta asukasmäärältään vain noin 2 %. Alueella on noin 4440 asukasta, josta Kämmenniemen taajamassa noin 900 asukasta.

Alueella on rantaviivaa noin 585 km, josta Näsijärvellä noin 226 km. Laajat ranta-alueet ovat houkutelleet alueelle runsaasti loma-asutusta. Yhteensä alueella on noin 2000 ympärivuotista asuntoa ja reilut 2700 loma-asuntoa. Etäisyys Tampereen keskustasta alueen eteläosaan Nurmiin on noin 12 km, Kämmenniemen taajamaan noin 25 km ja pohjoisosaan Kapeeseen noin 50 km. (Tiedot koottu 10/2017)

Twitter