Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Yleiskaavaluonnos 5.2.2020

Tampereen kantakaupungin vaiheyleiskaava – valtuustokausi 2017-2021 luonnos ja valmisteluaineisto olivat yleisesti nähtävillä 13.2 - 22.3.2020 välisen ajan. Valmisteluvaiheen jälkeen tehtiin päätös laatia yleiskaava maankäyttö- ja rakennuslain 35 §:n mukaisena vaihekaavana.

Valmisteluvaiheen kaava-aineisto koostui kaavakartoista 1-4 ja kaavaselostuksesta.

  • Kartta 1, Yhdyskuntarakenne
  • Kartta 2, Viherympäristö ja vapaa-ajanpalvelut
  • Kartta 3, Kulttuuriperintö
  • Kartta 4, Kestävä vesitalous, ympäristöterveys ja yhdyskuntatekninen huolto