Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Yleiskaavaehdotus

Tampereen kantakaupungin yleiskaava 2040 on pääosin ajantasainen ja se voidaan jättää suurelta osin voimaan. Yleiskaavaan tehtävät tarkistukset laaditaan MRL 35 § mukaisena vaihekaavana. Valtuustokauden 2017-2021 yleiskaava kohdistetaan koskemaan merkintöjä ja määräyksiä, jotka koskevat kaupungin strategiatavoitteiden toteuttamista yleiskaavassa tai huomioivat merkittäviä suunnittelutilanteen muutoksia ja kaavan luonnosvaiheessa saatua uutta tietoa sisältävää palautetta.

Kaava-aineisto koostuu kaavakartoista 1-4 ja kaavaselostuksesta. Luonnosvaiheen palaute ja niihin laaditut vastineet on koottu erilliseen raporttiin.

Kaavakartat, selostus ja luonnosvaiheen palaute ovat myös tulostettuna nähtävillä Palvelupiste Frenckellissä, Frenckellinaukio 2B. Poikkeustilanteesta johtuen suositellaan suunnitelmiin tutustumista ensisijaisesti internetissä.

Kaavakarttoihin voi tutustua myös Tampereen kaupungin Oskari-karttapalvelussa. Karttapalvelussa on mahdollista tutustua kaavayhdistelmään, jossa vaiheyleiskaavan ehdotus on yhdistetty voimassa olevaan yleiskaavaan sekä voimassa olevasta yleiskaavasta kumottaviin merkintöihin. Alla olevista linkeistä saa avattua vaiheyleiskaavan kartat Oskari-karttapalvelussa.

Kaikki kartat löytyvät Oskarista omina tasoinaan. Valitsemalla karttatasoista ’Kaikki tasot’ ja kirjoittamalla hakukenttään ’vaihe’, saa näkyviin vaiheyleiskaavaan kuuluvien karttojen listauksen

 • Kaavaehdotuksen kartat 1-4
 • Kaavayhdistelmäkartat 1-4, joissa on yhdistetty voimaan jäävät kantakaupungin yleiskaavan 2040 merkinnät ja vaiheyleiskaavan merkinnät
 • Kantakaupungin yleiskaavasta 2040 kumottavien merkintöjen kartat 1-4

Videoesittely

Kaavaehdotuksesta on laadittu esittelyvideo (28 min), joka sisältää kaavaratkaisun sisällön lisäksi lyhyet esittelyt muun muassa kaavan lähtökohdista, luonnosvaiheen palautteesta ja palautteen antamisesta.

Voit kuunnella videolta myös vain haluamasi sisällön. Videon sisällön ajoitukset:

 • 0.00 Aloitus, yleiskaavoituksen työohjelma
 • 2.35 Valmisteluvaiheen palaute
 • 6.48 Ehdotusvaiheen selvityksiä
 • 8.10 Vaiheyleiskaavan ja kasvun vyöhykkeen kuvaukset
 • 11.10 Kaavakarttojen sisällöt, kartta 1 yhdyskuntarakenne
 • 17.05 Kartta 2 viherympäristö ja vapaa-ajanpalvelut
 • 21.20 Kartta 3 kulttuuriperintö
 • 23.20 Kartta 4 kestävä vesitalous, ympäristöterveys ja yhdyskuntatekninen huolto
 • 25.10 Aineistoon tutustuminen ja palautteen antaminen