Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Osallistuminen

Ehdotusvaiheen vuorovaikutus

Kaavakarttaa kannattaa katsoa Oskari-karttapalvelussa kaavayhdistelmästä, jossa on yhdistettynä voimaan jäävän kantakaupungin yleiskaava 2040 merkinnät ja uudet vaihekaavan merkinnät. Muistutukset ja lausunnot voivat kuitenkin kohdistua ainoastaan vaihekaavaan sisältyviin merkintöihin.

Vaiheyleiskaavan ehdotusvaiheessa on päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Muistutukset ja lausunnot

Kaavaehdotusta koskevat muistutukset ja lausunnot tulee jättää 15.2.2021 mennessä Tampereen kaupungin kirjaamoon, sähköpostiosoite [email protected], postiosoite Tampereen kaupunki, Kirjaamo, PL 487, 33101 Tampere, käyntiosoite Aleksis Kiven katu 14-16 C. Palautteeseen pyydetään merkitsemään kaavan diaarinumero TRE:863/10.02.03/2018.

Asukastilaisuus

Kantakaupungin vaiheyleiskaavan asukastilaisuus pidettiin kahtena samansisältöisenä etätilaisuutena keskiviikkona 27.1.2021. Kiitos kaikille osallistujille. Tilaisuuteen ennakkoon lähetetyt ja tilaisuudessa esitetyt kysymykset ja vastaukset niihin on koottu seuraavan esitykseen:

Vaiheyleiskaavan osalta lisätietoja antavat:

Sähköpostit ovat muotoa [email protected]

Yleiskaavapäällikkö
Pia Hastio
puhelin 040 801 6917

Kartta 1 Yhdyskuntarakenne
Projektiarkkitehti
Anna-Lotta Kauppila
puhelin 040 800 7212

Kartta 2 Viherympäristö ja vapaa-ajanpalvelut
Kaavoitusarkkitehti
Mirkka Katajamäki
puhelin 044 423 5177

Kartta 3 Kulttuuriperintö
Kaavoitusarkkitehti
Dani Kulonpää
puhelin 040 6745311

Kartta 4 Kestävä vesitalous, ympäristöterveys ja yhdyskuntatekninen huolto
Kaavoitusarkkitehti
Anna-Maria Niilo-Rämä
puhelin +358403559907

Oskari-karttapalvelu
Johtava erikoissuunnittelija
Ulla Lautaoja
puhelin +358401715459

Luonnosvaiheen vuorovaikutus

Aloitusvaiheen vuorovaikutus

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 5.3.2018 asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville. OAS oli nähtävillä 8.3. - 31.5.2018 välisen ajan. Osallistumis- ja arviointi-suunnitelmasta saatiin 9 palautetta viranomaisilta ja 6 palautetta yhdistyksiltä ja asukkailta. Oheiseen raporttiin on koottu tiivistelmät saadusta palautteesta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman kanssa samaan aikaan oli mahdollisuus vastata kyselyyn aluekeskusten kehittämisestä. Kyselyyn vastasi 259 vastaajaa. Oheiseen raporttiin on koottu asukkailta tulleita vastauksia, jotka liittyvät koko kaupungin tasolla mm. kehitettäviin joukkoliikenne- ja pyöräilyreitteihin. Lisäksi on aluekeskuskohtaisesti kerättyjä kehittämisen tavoitteita mm. liikkumisen, tärkeiden viheralueiden ja lisärakentamisen suhteen.