Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Osallistuminen

Yleiskaavoituksen Twitter-sivulla on käyty vuoropuhelua osallisten kanssa koko kaavaprosessin ajan.

Ehdotusvaiheen vuorovaikutus

Yhdyskuntalautakunta päätti kokouksessaan 22.12.2020 asettaa vaiheyleiskaavaehdotuksen nähtäville. Kaavaehdotus oli nähtävillä 14.1.–15.2.2021 välisen ajan. Ehdotuksesta saatiin viranomaisilta 16 lausuntoa ja 11 muistutusta yhdistyksiltä ja asukkailta. Oheiseen raporttiin on koottu ehdotusvaiheen palaute ja niihin laaditut vastineet.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan päivitettiin koronapandemiasta johtuvat uudet vuorovaikutuksen tavat ja tarkennettiin joiltain osin muuttuneita yleiskaavan sisältöä ja tavoitteita.

Asukastilaisuus

Kantakaupungin vaiheyleiskaavan asukastilaisuus pidettiin kahtena samansisältöisenä etätilaisuutena keskiviikkona 27.1.2021. Kiitos kaikille osallistujille. Tilaisuuteen ennakkoon lähetetyt ja tilaisuudessa esitetyt kysymykset ja vastaukset niihin on koottu seuraavan esitykseen:

Videoesittely

Kaavaehdotuksesta (13.1.2021) laadittiin nähtävilläolon aikana osallisia varten esittelyvideo (28 min), joka sisälsi kaavaratkaisun sisällön lisäksi lyhyet esittelyt muun muassa kaavan lähtökohdista, luonnosvaiheen palautteesta ja palautteen antamisesta.

Luonnosvaiheen vuorovaikutus

Yhdyskuntalautakunta päätti kokouksessaan 11.2.2020 asettaa yleiskaavaluonnoksen ja valmisteluaineiston nähtäville. Valmisteluaineisto oli nähtävillä 13.2.–22.3.2020 välisen ajan. Aineistosta saatiin viranomaisilta 19 lausuntoa ja 22 mielipidettä osallisilta. Oheiseen raporttiin on koottu valmisteluvaiheen palaute ja niihin laaditut vastineet.

Asukastilaisuus

Nähtävillä olon aikana järjestettiin asukkaille avoimien ovien tilaisuus pääkirjasto Metsossa torstaina 5.3.2020 kello 10-18. Tapahtumassa kävi lähes 100 asukasta ja osallista.

Aloitusvaiheen vuorovaikutus

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 5.3.2018 asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville. OAS oli nähtävillä 8.3. - 31.5.2018 välisen ajan. Osallistumis- ja arviointi-suunnitelmasta saatiin 9 palautetta viranomaisilta ja 6 palautetta yhdistyksiltä ja asukkailta. Oheiseen raporttiin on koottu tiivistelmät saadusta palautteesta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman kanssa samaan aikaan oli mahdollisuus vastata kyselyyn aluekeskusten kehittämisestä. Kyselyyn vastasi 259 vastaajaa. Oheiseen raporttiin on koottu asukkailta tulleita vastauksia, jotka liittyvät koko kaupungin tasolla mm. kehitettäviin joukkoliikenne- ja pyöräilyreitteihin. Lisäksi on aluekeskuskohtaisesti kerättyjä kehittämisen tavoitteita mm. liikkumisen, tärkeiden viheralueiden ja lisärakentamisen suhteen.