Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Kantakaupungin vaiheyleiskaava - valtuustokausi 2017 - 2021

Kantakaupungin yleiskaavan 2017 - 2021 suunnittelualue, jossa esitetty keskusta ja aluekeskukset: Tesoma, Lielahti, Lakalaiva, Linnainmaa ja Hervanta

Tampereen kaupunki laatii kaupunkistrategian mukaisesti kantakaupunkia koskevaa valtuustokausittain päivittyvää yleiskaavaa. Kaupunkistrategian linjaukset etenkin urbaanista ja kestävästi kasvavasta kaupungista ovat yleiskaavatyön kannalta keskeisiä.

Tavoitteena on, että vuonna 2030 kaupungin tulisi olla 300 000 asukkaan viihtyisä ja elävä kaupunki, hiilineutraali sekä älykkään ja kestävän liikenteen ja kaupunkikehityksen edelläkävijä.

Yleiskaavan keskeinen tavoite on kasvutavoitteen turvaaminen siten, että kaupunkiympäristön laatu ja toiminnallisuus säilyvät. Kasvun suunnista korostuvat aluekeskukset ja joukkoliikenteen vyöhykkeet. Yleiskaavatyö on tarkoitus hyväksyä valtuustossa valtuustokauden lopussa.

Ajankohtaista

Kantakaupungin kuluvan valtuustokauden yleiskaavatyö on edennyt hyväksymisvaiheeseen. Yhdyskuntalautakunta päätti kokouksessaan 13.4.2021 esittää Kantakaupungin vaiheyleiskaava - valtuustokausi 2017-2021, kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.

Tampereen kantakaupungin yleiskaava 2040 on pääosin ajantasainen ja se voidaan jättää suurelta osin voimaan. Yleiskaavaan tehtävät tarkistukset laaditaan MRL 35 § mukaisena vaihekaavana. Valtuustokauden 2017-2021 vaiheyleiskaava kohdistetaan koskemaan merkintöjä ja määräyksiä, jotka koskevat kaupungin strategiatavoitteiden toteuttamista yleiskaavassa tai huomioivat merkittäviä suunnittelutilanteen muutoksia ja kaavan luonnosvaiheessa saatua uutta tietoa sisältävää palautetta.

Kantakaupungin vaiheyleiskaava – valtuustokausi 2017-2021 kaava-aineisto koostuu vaihekaavan kartoista 1-4 ja kaavaselostuksesta. Kantakaupungin yleiskaavasta 2040 kumottavat merkinnät ja määräykset esitetään erillisinä karttoina. Ehdotusvaiheen palaute ja niihin laaditut vastineet on koottu erilliseen raporttiin. Hyväksyttävä kaava-aineisto löytyy Tarkistetun yleiskaavaehdotuksen sivulta. Kaavaprosessin aikainen vuorovaikutus on koottu Osallistumisen sivulle.