Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Kantakaupungin vaiheyleiskaava - valtuustokausi 2017 - 2021

Kantakaupungin yleiskaavan 2017 - 2021 suunnittelualue, jossa esitetty keskusta ja aluekeskukset: Tesoma, Lielahti, Lakalaiva, Linnainmaa ja Hervanta

Tampereen kaupunki laatii kaupunkistrategian mukaisesti kantakaupunkia koskevaa valtuustokausittain päivittyvää yleiskaavaa. Kaupunkistrategian linjaukset etenkin urbaanista ja kestävästi kasvavasta kaupungista ovat yleiskaavatyön kannalta keskeisiä.

Tavoitteena on, että vuonna 2030 kaupungin tulisi olla 300 000 asukkaan viihtyisä ja elävä kaupunki, hiilineutraali sekä älykkään ja kestävän liikenteen ja kaupunkikehityksen edelläkävijä.

Yleiskaavan keskeinen tavoite on kasvutavoitteen turvaaminen siten, että kaupunkiympäristön laatu ja toiminnallisuus säilyvät. Kasvun suunnista korostuvat aluekeskukset ja joukkoliikenteen vyöhykkeet. Yleiskaavatyö on tarkoitus hyväksyä valtuustossa valtuustokauden lopussa.

Ajankohtaista

Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi Kantakaupungin vaiheyleiskaava - valtuustokausi 2017-2021kokouksessaan 17.5.2021, § 64.

Yleiskaavaan tehdyt tarkistukset on laadittu MRL 35 § mukaisena vaihekaavana. Kaupunginvaltuuston päätöksestä on jätetty kaksi valitusta Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, joten vaiheyleiskaava ei ole vielä lainvoimainen. Valituksen käsittelyn arvioidaan kestävän hallinto-oikeudessa noin 12 kuukautta. Hallinto-oikeuden päätöksestä voi hakea valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, missä käsittelyaika on arvioilta 12 kuukautta.

Tampereen kantakaupungin yleiskaava 2040 on edelleen kokonaisuudessaan voimassa vaihekaavaa koskevan valituksen käsittelyn ajan.

Kantakaupungin vaiheyleiskaava – valtuustokausi 2017-2021 kaava-aineisto koostuu vaihekaavan kartoista 1-4 ja kaavaselostuksesta. Kantakaupungin yleiskaavasta 2040 kumottavat merkinnät ja määräykset esitetään erillisinä karttoina. Valtuuston hyväksymä kaava-aineisto alla. Kaavaprosessin aikainen vuorovaikutus on koottu Osallistumisen sivulle.