Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Tarastenjärvi

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 20.1.2014 yleiskaavoitusohjelman 2014-2016 hyväksymisen yhteydessä, että Tarastenjärven osayleiskaavatyö keskeytetään. Osayleiskaavaehdotus oli nähtävillä syksyllä 2013.

Suunnittelualue

Tarastenjärven osayleiskaava-alue sijaitsee noin 12 km etäisyydellä Tampereen kaupungin keskustasta itään Jyväskylään johtavan valtatien 9 varrella. Suunnittelualue käsittää nykyisen jätteenkäsittelykeskuksen alueen ja sitä ympäröivän metsän noin 1 km säteellä kaatopaikan rajoista valtatien pohjoispuolella. Alue rajautuu idässä Kangasalan kuntaan. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 3,5 km².

Osayleiskaava-alue rajautuu lännessä Nurmi-Sorilan osayleiskaava-alueeseen ja idässä Kangasalan kunnan rajaan.

Aineisto

Vuonna 2009 nähtävillä ollut osayleiskaavaehdotus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Voimassa oleva yleiskaava

Vanha kaupunginvaltuuston 9.12.1981 hyväksymä Nurmi-Sorilan osayleiskaava on voimassa Tarastenjärven alueella. Käytännössä alueen rakentamista ohjaavat uudemmat asemakaavat sekä maakuntakaava.

Käsittelyt luottamuselimissä

 • 4.12.2014 Yhdyskuntalautakunta, Tarastenjärven toimenpiderajoitusalueen kumoaminen, §38
 • 20.1.2014 Kaupunginvaltuusto, Yleiskaavoitusohjelma vuosille 2014-2016, §7
 • 27.8.2013 Yhdyskuntalautakunta, Tarastenjärven osayleiskaavaehdotus, §288
 • 24.6.2013 Kaupunginhallitus, Tarastenjärven osayleiskaavaehdotus, §343
 • 15.12.2009 Yhdyskuntalautakunta, Tarastenjärven osayleiskaavaehdotus, §440
 • 1.12.2008 Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto, Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavojen suunnittelutilanne, §98
 • 29.9.2008 Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto, Nurmi-Sorilan keskustan ideakilpailu sekä Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavojen suunnittelutilanne, §77
 • 11.12.2007 Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto, Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavojen suunnittelutilanne, §94
 • 19.6.2007 Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto, Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavojen luonnosvaihtoehdot, §53
 • 21.2.2005 Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto, Yleiskaavoitusohjelma 2005-2007, §13
 • 1.11.2004 Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto, Tarastenjärven suunnittelutilanne, §86
 • 13.5.2002 Kaupunginhallitus, Tarastenjärven osayleiskaavan laatiminen, §323

Yhteystiedot

Yleiskaavapäällikkö
Pia Hastio
puhelin 040 801 6917
sähköposti [email protected]