Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Taustaa

Asemakaavojen uudistamisen periaatteet

Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto teki päätöksen 28.5.2007 (50 §) Ylä- ja Ala-Pispalan sekä Tahmelan asemakaavojen uudistamisen aloittamisesta. Asemakaavojen uudistamisen tavoitteena on Pispalan valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön säilyttäminen ja kehittäminen.

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi kokouksessaan 15.3.2011 periaatteet Pispalan asemakaavojen uudistamiselle.

Pispalan kaavaperiaate (pdf, 1.4 Mt) esitys yhdyskuntalautakunnalle 1.3.2011

Nykyinen asemakaava

Pääosalla Pispalan aluetta on voimassa vuonna 1978 vahvistettu asemakaava. Kaava mahdollistaa sekä olemassa olevien rakennusten säilyttämisen ja peruskorjaamisen että uudisrakentamisen. Rakennusoikeus keskeisellä alueella on e=0.5, mikä tehokkuutena on vanhalla pientalovaltaisella alueella poikkeuksellisen korkea. Asemakaavaan liittyy rakennustarkastajan ohje, jonka on tarkoitus täydentää kaavan määräyksiä ohjeilla ja suosituksilla. Ohjetta ei ole vahvistettu noudatettavaksi missään kaupungin luottamuselimessä.

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt www.rky.fi/

Kaavan tehokkuuden vauhdittama uudisrakentaminen ja peruskorjaus ovat vaikuttaneet huomattavasti Pispalan alueen ilmeeseen. Voimakkaista muutoksista huolimatta Pispalassa on säilynyt merkittävästi alkuperäistä rakennuskantaa 1900 - 1930-luvuilta. Pispalan keskeinen alue muodostaakin yhden valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä Tampereella.