Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Kaleva-Hakametsä-paikalliskeskuksen ydinalue

Suunnittelukilpailu

Kaleva-Hakametsä-paikalliskeskuksen ydinaluetta ilmakuvassa.

Tampereen kaupunki ja Pirkanmaan Osuuskauppa järjestävät yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n kanssa suunnittelukilpailun Kaleva-Hakametsä-paikalliskeskuksen ydinalueen korttelirakenteesta.

Kilpailualue sijaitsee Sammonkadun ja Hervannan valtaväylän liittymäalueen eteläpuolella noin kolmen kilometrin päässä Tampereen keskustasta Kalevanrinteen kaupunginosassa.

Suunnittelukilpailu on luonteeltaan ideakilpailu, jossa haetaan yhteistä näkemystä muodostumassa olevan paikalliskeskusalueen kehitysvisiosta sekä toteutuskelpoista korttelisuunnitelmaa asemakaavoituksen pohjaksi. Alueen asemakaavamuutos on tarkoitus käynnistää kilpailun ratkettua.

Kilpailutehtävänä on ideoida toiminnallisesti, kaupunkikuvallisesti sekä arkkitehtonisesti korkeatasoinen korttelirakennesuunnitelma Kaleva-Hakametsä-paikalliskeskuksen ydinalueelle.

Suunnitelmassa tulee kytkeä toisiinsa toimivaksi, viihtyisäksi ja korkeatasoiseksi kaupunkitilojen kokonaisuudeksi Sarvijaakonaukion (Hakametsän) joukkoliikenteen vaihtopysäkkialue sekä kehittyvään Prisma Kalevaan liittyvät liiketilat, julkiset ja yksityiset palvelut, toimitilat, erimuotoinen asuntorakentaminen sekä julkiset ulkotilat.

Kilpailuehdotukset

Kilpailuun valittiin neljä kilpailuryhmää. Ryhmien jättämiin ehdotuksiin voi tutustua tällä sivulla.

Kalevan malja

Kilpailuehdotus

Esittelyteksti

"Kalevan maljan saa kohottaa yleisurheilun Suomen mestaruuskilpailuissa eniten kiinnityksiä kerännyt joukkue. Kalevan malja on nimikkeenä tunnettu ja perinteeksi muodostunut osa Suomen urheiluhistoriaa. Vain nimen yhteys Tampereen Kalevan kaupunginosaan ja sen uuteen paikalliskeskukseen on ollut tähän asti suurelle yleisölle hämärän peitossa. MALJA-suunnitelman kautta tämä yhteys syntyy ja siitä voi ammentaa sekä innoitusta rakennusten arkkitehtuuriin että tarinan uuden kauppakeskuksen mainostamiseen."

Kirjokansi

Kilpailuehdotus

Esittelyteksti

"Kirjokansi on urbaani kaupunginosakeskus, jossa lomittuvat asuminen, palvelut ja liiketilat. Suurimittakaavainen arkkitehtuuri alueen reunoilla nivoo keskuksen osaksi ympäröivää kaupunkia ja sen liikennejärjestelyjä. Sarvijaakonaukio vaihtopysäkkeineen toimii porttina Kirjokannelle. Keskuksen sisällä mittakaava pienenee. Jalankulkuyhteydet muodostavat ulkotilojen sarjan, joka kuroutuu yhteen Keskusaukioksi. Kaupalliset tilat sijoittuvat rakennusten kivijalkaan sekä Prismaan. Kauppa ja julkiset palvelut liittyvät osaksi eri korttelien asumisen kirjoa. Pysäköinti ja huolto toteutetaan maan alla kahdessa tasossa."

Kun kaupungin läheisyys alkaa tuntua

Kilpailuehdotus

Esittelyteksti

"Kilpailuehdotuksessa on esitetty ratkaisu, kuinka luodaan omaleimainen paikalliskeskus, elämyksellinen asuinalue sekä liiketaloudellisesti toimiva kokonaisuus korkealuokkaisine julkisine ulkotiloineen kilpailualueelle. Kaupunkirakenne perustuu suojaavaan asuntovyöhykkeeseen, jonka sisälle kiertyvät viihtyisät julkiset ja yksityiset tilat.

Paikalliskeskuksen kehittämisen johtoajatuksena on ennen kaikkea tarjota arjen palveluita ja elämyksiä. Asiakas pystyy tekemään ostokset sujuvasti osana arjen matkoja, tehdäänpä ne sitten autolla, joukkoliikenteellä, kävellen tai pyörällä. Alueen monipuolistuva ravintola- ja viihdetarjonta puolestaan houkuttelee asiakkaita viipymään ja viihtymään – myös iltaisin."

Sarana

Kilpailuehdotus

Esittelyteksti

"Kaleva-Hakametsän paikalliskeskus rakentuu vaihtopysäkkiaukion ympärille tiiviiksi uudeksi alueelliseksi kokoontumispaikaksi tamperelaisille.

Kaiken keskiössä on aukio, jota reunustavat palvelut, kahvilat, ravintolat ja muut liiketilat. Korttelirakenne yhdistää vaihtopysäkkiaukion ja kauppakeskuksen kaupunkimaisilla kävelykaduilla. Asuminen on sijoitettu kävelyaluetta reunustavien liike- ja palvelutilojen yläpuolelle.

Kevyen liikenteen väylä idän suuntaan johdetaan Sammonkadun vieressä terassimaisen aukion kautta yli Hervannan valtaväylän. Terassoitu väylä saa arvoisensa roolin kaupunkikuvassa.

Juureva tiilimateriaalin käyttö ja veistoksellisen yksinkertaiset muodot muokkaavat paikalliskeskuksesta eheän kaupunkikuvallisen kokonaisuuden."

Kilpailun aikataulu

 • 6.9.2018 sähköinen tarjouspyyntö, hankintailmoitus ja kilpailuaineisto julkaistaan
 • 14.9.2018 hankintailmoitusta ja kilpailuohjelmaa koskevien kysymysten viimeinen jättöpäivä
 • 21.9.2018 vastaukset kysymyksiin
 • 27.9.2018 osallistumishakemusten viimeinen jättöpäivä
 • 12.10.2018 kilpailuryhmien valinta (viimeistään)
 • 25.10.2018 kilpailualueeseen tutustuminen ja info-tilaisuus kilpailuun valituille
 • 29.10.2018 viranomaispäätös kilpailuun valituista työryhmistä lainvoimaiseksi
 • 29.10.2018 kilpailuaika alkaa
 • 2.11.2018 kilpailijoiden valitseman arkkitehtijäsenen ilmoittaminen (viimeistään)
 • 10.12.2018 valittujen kilpailuryhmien kilpailuohjelmaa koskevat kysymykset (viimeistään)
 • 17.12. 2018 vastaukset kysymyksiin
 • 7.2.2019 kilpailuaika päättyy
 • kilpailutyöt esillä helmikuussa 2019
 • kilpailun ratkaisu maalis-huhtikuussa 2019

Kilpailuasiakirjat

Kilpailuasiakirjoihin kuuluvat kilpailuohjelma sekä sen liitteet.

Lisätiedot

Kilpailun sihteeri
Arkkitehti SAFA
Pekka Koli