Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Hervannan pohjoisakseli

Kartta asemakaavojen rajoista Hervannan pohjoisakselissa

Aloitus- ja valmisteluvaiheessa alue käsiteltiin kokonaisuutena, mutta asemakaavaehdotukset laaditaan kahdessa osassa. Orivedenkadun pohjoispuolisen alueen kaavaehdotus (nro 8603) on jo laadittu. Orivedenkadun eteläpuolisen alueen kaavaehdotus (nro 8745) on tarkoitus laatia vuoden 2021 aikana.

Hervannan pohjoisen sisääntuloalueen asemakaavaehdotus hyväksyttiin 23.6.2020 Tampereen yhdyskuntalautakunnassa. Asemakaava mahdollistaa asuntoja noin 1200 asukkaalle sekä liike-, toimisto- ja pysäköintitilaa. Asemakaava menee vielä kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi.

Täydennysrakennettava alue sijaitsee Hervannan pohjoisosassa Hervannan valtaväylän molemmin puolin. Alue rajautuu pohjoisessa Kanjoninkatuun ja Hepolamminkatuun, lännessä Insinöörinkatuun, etelässä Orivedenkatuun ja idässä Tieteenkatuun pois lukien niin sanotut Matrix-tornien korttelialueet.

Havainnekuvassa uusia kerrostaloja Hervannan pohjoisakselin kaava-alueella

Pohjoisakselin asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 14.12.2017-18.1.2017. Valmisteluaineisto oli nähtävillä kesällä 2018 ja asemakaavaehdotus oli nähtävillä vuoden vaihteessa 2018 - 2019.

Ideakilpailusta suuntaviivoja maankäytölle

Ideakilpailun voittajatyön
Voittajaehdotuksen "Keinutaan" tekijäryhmän muodostivat Hartela Länsi-Suomi Oy ja BST-Arkkitehdit Oy.

Tampereen kaupunki järjesti alueen kehittämisestä ideakilpailun 2.1. - 12.5.2017. Sen tarkoituksena oli ratkaista maankäytön yleiset suuntaviivat asemakaavoituksen pohjaksi ja löytää yhteenliittymiä, jotka pystyvät jatkamaan korttelien kehittämistä laadukkaaseen toteutukseen asti yhteistyössä kaupungin kanssa. Kilpailuehdotuksia saatiin 13 ja ratkaisu julkistettiin 31.8.2017.

Tuomaristo esitti yksimielisesti, että kilpailu ratkaistaan seuraavasti:
- 1. sija, ehdotus "Keinutaan"
- varasija, ehdotus "Pons - Hervannan sillat"
- kunniamaininnat ehdotuksille "Boom Star", "HERE!vanta" ja "Herwoodin sheriffi".

Keskustamainen korttelirakenne tavoitteena

Matrix-tornien viereisellä alueella on polttoaineen jakeluasemia ja pysäköintialueita, joihin sijoittuu lähikortteleiden autopaikkoja. Täydennysrakentamisen myötä autopaikat muuttuvat pintapysäköinnistä rakenteelliseen pysäköintiin.

Alue tukeutuu raideliikenteeseen ja on toiminnoiltaan sekoittunutta keskustamaista korttelirakennetta. Se myös tarjoaa monipuolista asumista kaikkiin elämänvaiheisiin.

Yhteystiedot

Projektiarkkitehti
Ilkka Kotilainen
puhelin 040 806 2485
sähköposti [email protected]