Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Selvitykset

Kaavavaiheen selvitykset

Eteläpuiston ja sen lähialueiden kaavan valmistelun aikana laadittavaa uutta selvitysaineistoa kootaan suunnittelun eri vaiheissa kaavan aineistosivuille.

Muut selvitykset ja aineistot

Aluetta käsitellään myös lukuisissa ennen kaavan vireilletuloa laadituissa tai parhaillaan valmisteltavana olevissa suunnitelmissa ja selvityksissä, joihin voi tutustua alla olevien linkkien kautta.