Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Asemakaavoitus

Mikä on asemakaava?

Asemakaavalla määritellään yksityiskohtaisesti kunkin alueen

  • käyttötarkoitus
  • toimintojen kuten rakennusten, leikkipaikkojen ja pysäköintialueiden sijoittuminen tontilla
  • kaupunkikuvalliset seikat, esimerkiksi rakennusten korkeus ja kerrosala sekä kohteesta riippuen tarvittaessa kattomuoto, räystäslinjan tarkka korkeusasema ja julkisivumateriaali.
Asemakaava on yleiskaavaa tarkempi ja yksityiskohtaisempi kaavoituksen taso.

Kaavoituksen tasot grafiikkana

Asemakaava esitetään kartalla, jossa osoitetaan asemakaava-alueen rajat, eri alueiden rajat ja niiden käyttötarkoitukset, rakentamisen määrä sekä rakennusten sijoitusta, korkeutta ja tarvittaessa rakentamistapaa koskevat periaatteet. Asemakaavakartan lisäksi laaditaan yleensä havainnepiirros, joka selventää kaavan tarkoitusta.

Oheiseen asemakaavasanastoon on koottu lyhyitä selityksiä keskeisille asemakaavoitukseen liittyville termeille.


Voimassa olevat asemakaavat

Katso Tampereen voimassa olevat asemakaavat eli ns. ajantasa-asemakaava:


Vireillä olevat asemakaavat

Katso Tampereen vireillä olevat asemakaavat ja kaavoitusohjelmassa olevat asemakaavakohteet:

Kaavoituskatsaukseen 2021 on koottu vuoden aikana tehtäviä merkittäviä kaavoituksen työkohteita; vireillä tai tulossa olevia. Ne pohjautuvat enimmäkseen kaupungin kaavoitusohjelmaan, jota tarkistetaan vuosittain. Kaavoituskatsauksesta löytyvät mm. asemakaavoituksen kohteet alueittain:


Miten asemakaava laaditaan ja miten sen eri vaiheissa voi osallistua?

Lue lisää kaavoituksen kulusta ja osallistumisesta:


Tiedustelut kaavoitusasioissa

Tampereen palvelupiste
sähköposti [email protected]
puhelin 041 730 8168
postiosoite PL 487
33101 Tampere
avoinna ma – pe klo 9 - 16


Karttapalvelu

Oskari-karttapalvelusta saat tietoa voimassa olevien asemakaavojen aluerajauksista, merkinnöistä ja määräyksistä (esim. alueen käyttötarkoitus, rakennusoikeus, rakennusala ja kerrosluku).

Kartoilla on myös tietoa palveluiden sijainnista (esim. koulut, hammashoitolat, luistinkentät, joukkoliikenteestä ja suojelluista alueista. Vaihtoehdot löytyvät Karttatasot-valikon kautta.

  • Karttapalvelu koostuu karttanäkymästä sekä perustoiminnoista, valikoista ja työkaluista.
  • Karttapalvelun taustakartaksi on valittavissa neljä eri karttatasoa: Opaskartta, Ilmakuva (2015), Kantakartta tai Virastokartta. Kaikki taustakartat ovat Tampereen kaupungin tuottamia
  • Käytettävissä olevat karttatasot löytyvät Karttatasot-valikosta. Voit etsiä niitä selaamalla karttatasoja aiheen tai tiedontuottajan mukaan tai kirjoittamalla tekstikenttään hakusanan. Hakusana voi olla aineiston nimi, tiedontuottajan nimi tai avainsana.

  • Voit koota karttatasoista oman karttanäkymäsi ja tarkastella karttoja joko erikseen tai läpinäkyvinä päällekkäin. Avoinna voi olla useita tasoja, joita voi tarvittaessa piilottaa Valitut tasot- kohdassa liukuvalitsimella.
  • Mahdollisen karttatason ulkoasua selventävän karttaselitteen löydät Karttaselitteet- välilehdeltä.
  • Työkalujen avulla voit mm. mitata etäisyyksiä ja pinta-aloja sekä tulostaa karttaikkunan png- tai pdf-tiedostoksi.