Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Kaavoitus

Mitä meneillään?

Seuraa kaavoituksen ajankohtaisia asioita kaavakuulutuksista ja tiedotteista - täältä löydät esimerkiksi nähtävillä olevat kaavat ja tulevat yleisötilaisuudet:

Ajankohtaista

Usein kysyttyä

Kaavoitus pähkinänkuoressa

Miksi ja miten kaavoitetaan?

Kaavoitus on maankäytön suunnittelua, sillä ohjataan ja järjestetään kunnan alueiden käyttöä. Ylin ohjaava kaava on maakuntakaava, jonka laatimisesta huolehtii Pirkanmaan liitto, 22 kunnan omistama kuntayhtymä. Tampereen kaupunki laatii yleiskaavat ja asemakaavat. Kullakin kaavatasolla on oma tehtävänsä. Suunnittelun tarkentuessa suunniteltava alue pienenee. Koko Pirkanmaata koskevan maakuntakaavan alueella on jokaisessa kunnassa voimassa mahdollisesti useita yleiskaavoja. Kunkin yleiskaavan alueella voi puolestaan olla voimassa useita asemakaavoja.

Kaavoituksen tasot grafiikkana
  • Maakuntakaavalla ratkaistaan koko Pirkanmaata koskevat yleispiirteiset kysymykset, esim. tielinjaukset.
  • Yleiskaava osoittaa kaupungin alueiden käytön pääpiirteet ja ohjaa yhdyskuntarakenteen kehitystä.
  • Asemakaava määrittelee yksityiskohtaisesti tietyn alueen käyttötarkoituksen, toimintojen sijoittumisen ja tarvittavat kaupunkikuvalliset seikat.

Kaavatyön eri vaiheet

Kaavatyö koostuu sekä yleiskaavoituksessa että asemakaavoituksessa useasta eri vaiheesta, ja nämä vaiheet voivat olla hieman erilaisia eri kaavoissa. Kaava-aloitteesta tai -hakemuksesta edetään vaihe vaiheelta hyväksymiseen eli kaavan voimaantuloon:

1. Aloite tai hakemus
2. Vireilletulo
3. Osallistumis- ja arvointisuunnitelma nähtäville
4. Valmisteluvaihe
5. Ehdotusvaihe
6. Hyväksymiskäsittely
7. Hyväksyminen

Kuvassa esimerkki asemakaavoituksen kulusta:

Asemakaavoituksen kulku grafiikkana

Lue kaavoituksen kulusta ja osallistumismahdollisuuksista tarkemmin:

Kaavoituskatsaus 2022

Vuoden 2022 kaavoituskohteet - tutustu!

Kaavoituskatsaus 2022 esittelee tiiviisti vireillä tai tulossa olevat kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet. Katsauksessa kuvataan seudullinen kaavatilanne ja muita seutuhankkeita, yleiskaavoituksen tilanne sekä keskeisimmät asemakaavoituksen kohteet alueittain.

Katso myös nähtävillä olevat kaavat ja yleisötilaisuudet:

Hankkeet

Kaupunkisuunnittelu- ja rakentamishankkeet

Hakametsä, Hiedanranta, Koilliskeskus, Särkänniemen alue, Tampereen taidemuseon alue, Viinikanlahti... Tutustu Tampereella meneillään oleviin isoihin kaupunkisuunnittelu- ja rakentamishankkeisiin.

Lisätietoja

Kysyttävää?

Tampereen palvelupiste vastaa yleisiin kaavoitusta koskeviin kysymyksiin esim. asemakaavan perusteista, määräysten tulkinnoista tai kaavoitusta koskevista suunnitelmista.

Avoinna ma–pe klo 9–16.

Tampereen palvelupiste
sähköposti [email protected]
puhelin 041 730 8168


Seuraa somessa

Twitter-logo.
Twitter-logo.

Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/kaavoitus