Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Lomakkeet

Ympäristöterveydenhuollon sähköinen ilmoituspalvelu ilppa

Elintarvikehuoneistoilmoitus tehdään valtakunnallisessa käytössä olevan ilppa-järjestelmän kautta. Ilpassa voit ilmoittaa elintarvikelain mukaisesta toiminnan aloittamisesta, toimijan vaihdoksesta, toiminnan olennaisesta muuttamisesta sekä toiminnan ja toimipaikan lopettamisesta. Ilpasta tiedot menevät oman kunnan valvontayksikön käsiteltäväksi sähköisesti. Ilppa-palvelun ylläpitämisestä vastaa Ruokavirasto.

Tupakkalain mukaiset hakemukset tehdään edelleen Valviran ylläpitämän sähköisen järjestelmän kautta.

Ennen ilmoituksen tekemistä tarvitaan Suomi.fi -valtuutus yritykseen, jolle ilmoitus halutaan tehdä.

Ilmoituksen liitteenä tulee olla pohjakuva, josta ilmenee tilat ja niiden käyttötarkoitus sekä laitteiden ja kalusteiden sijoittelu.

Sähköisen ilmoituspalveluun ilppaan pääsee linkistä Ulkoinen linkkiilppa.fi

Lisätietoa ja ohjeita:

Ilmoituksen voi lähettää edelleen Tampereen elintarvikevalvontaan myös paperisena ja sähköpostilla.

Elintarvikehuoneistot ja virtuaalitoiminta

Laitokset

Hakemuslomakkeet elintarvikehuoneistoille, joissa käsitellään eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä

Kontaktimateriaalialan toimijat

Liikkuvat elintarvikehuoneistot

Ilmoitus alkutuotannosta

Hakemus, itujen alkutuotanto