Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Pienpoltto

Sisäilman hiukkaspitoisuuteen ja -koostumukseen vaikuttavat pääasiassa ihmisen oma toiminta huoneistossa sekä ulkoa tulevat hiukkaset, kuten liikenteen päästöt, katupöly ja luonnosta peräisin olevat hiukkaset, esim. siitepöly. Pientaloalueilla myös talokohtaisista lämmityskattiloista ja tulipesistä aiheutuvat hiukkaspäästöt voivat olla paikallisesti merkittäviä, koska pientalojen savupiiput sijaitsevat yleensä matalalla.

Puunpoltossa syntyy aina pienhiukkasia sekä PAH-yhdisteitä ja muita yhdisteitä, jotka vaikuttavat sydän- ja hengitystiesairauksien kehittymiseen ja oireisiin. Huonosti toteutetussa puunpoltossa hiukkas- ja PAH-päästöt voivat olla suuria. Myös häkää voi tulisijasta päästä suoraan asunnon sisäilmaan.

Kaupunkien tiiviisti rakennetuilla pientaloalueilla ja pienemmissä taajamissa voi omaa ja naapurien altistumista puunsavulle vähentää mm.

  • Valitsemalla pientalon pääasialliseksi lämmönlähteeksi muun kuin puunpolton, (esim. kaukolämpö, maalämpö, ilmalämpöpumppu).
  • Käyttämällä kovilla pakkasilla lisälämmön lähteenä varaavaa takkaa tai uunia, jossa on korkea hyötysuhde ja jossa poltetaan vain puhdasta, kuivaa puuta. Polton aikana vedon tulee olla hyvä ja lämmitysajan lyhyt, korkeintaan pari tuntia vuorokaudessa.
  • Huolehtimalla tulisijan säännöllisestä nuohouksesta.
  • Huomioimalla kylpytynnyrien ja paljujen sijoittelussa riittävä etäisyys naapurikiinteistöihin. Kylpyveden lämmitykseen tulee valita sijoituspaikkaan soveltuva lämmitysmenetelmä.

Roskien polttaminen on kielletty ympäristönsuojelumääräyksissä!

Jos lähistön ulkoilmassa leijuu usein puunpolton savuja, voi niiden pääsyä asunnon sisätiloihin vähentää sulkemalla ovet ja ikkunat sekä tehostamalla tuloilman suodatusta ja tarvittaessa käyttämällä sähkökäyttöistä sisäilman puhdistinta.

Yhteystiedot