Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Valtion ja kaupungin hissiavustukset

Kerrostalohissien rakentamiseen voidaan hakea avustusta valtiolta ja kaupungilta. Hissiavustusta voidaan myöntää uuden hissin asentamiseen. Olemassa olevan hissin perusparantamista tai uusimista ei yleensä avusteta. Avustusta voidaan kuitenkin tapauskohtaisesti myöntää hissin tai hissikuilun laajentamiseen ylös tai alaspäin esimerkiksi yhteisiin tiloihin.

Hissin jälkiasentamisen ja liikkumisesteen poistamisen avustusten hakuaika on jatkuva.

Avustuksen hakija ja saaja on rakennuksen omistaja. Rakennuksen tulee olla ympärivuotisessa asuinkäytössä. Uuden hissin rakentamista voidaa avustaa myös silloin, kun rakennus otetaan ympärivuotiseen asuinkäyttöön. Avustus on maksukelpoinen myöntämisvuoden ja kaksi seuraavaa vuotta.

Valtion hissiavustus

Hissiavustusta voi hakea vähintään kolme asuntoa käsittävä kerrostalo, jossa on ainakin kaksi asuntoa päällekkäin

Avustettavia toimenpiteitä ovat hissin hankinta, tarvittavat rakennustekniset ja LVIS-tekniset työt sekä suunnittelu-, valvonta- ja yleiskulut. Avustettavien kustannusten tulee olla kohtuulliset ja mahdollisimman hyvin kilpailutetut. Hankkeen kilpailuttamisessa on noudatettava julkisista hankinnoista annettua lakia (348/2007, muutos 321/2010) silloin, kun hankkeeseen myönnetään tukea yli puolet hankinnan arvosta ja hankinnan arvonlisäveroton hinta on vähintään 150 000 euroa.

Valtion hissiavustuksia haetaan sähköisesti Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn verkkoasioinnin sivulta.

Työt voidaan aloittaa varsinaisen avustuspäätöksen jälkeen. Kiireellisissä tapauksissa ARA voi myöntää hakemuksesta aloitusluvan. Avustus maksetaan tehtyä työtä vasten yhdessä tai enintään kolmessa erässä.

Avustuksen määrä on 45 %.

Valtion avustus liikkumisesteen poistamiseen (esteettömyysavustus)

Liikkumisesteen poistamisella tarkoitetaan toimenpiteitä, joiden avulla liikkumisesteinen henkilö pääsee rakennukseen, rakennuksessa oleviin asuntoihin ja asuntojen yhteistiloihin. Avustettavia toimenpiteitä ovat esim. kulkuluiskien tai kaiteiden rakentaminen, oviaukkojen leventäminen, askelmien poistaminen tai madaltaminen ja ulko-ovien automatisoinnit. Avustus maksetaan pääsääntöisesti yhdessä erässä töiden valmistuttua.

Avustuksen määrä on 45 %.

Valtion esteettömyysavustuksia haetaan sähköisesti ARAn verkkoasioinnin sivulta.

Tampereen kaupungin hissiavustus

Tampereen kaupungin hissiavuksen määrä on 15 % kustannuksista.

Kaupungin avustus on tarkoitettu hissin tai hissien rakentamiseen olemassa olevaan kerrostaloon.

Avustettavia toimenpiteitä ovat hissin kustannukset, rakennus- ja LVIS-tekniset työt sekä rakennuttamis- ja yleiskustannukset.

Kaupungin hissiavustusta koskeva hakemus jätetään asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot -yksikköön.

Asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot
sähköposti [email protected]
vaihde 03 565 611

Asiakaspalvelu ajanvarauksella Frenckellinaukio 2 B.

Yksikölle osoitettua postia (esim. asumisoikeusjärjestysnumerohakemuksia) voi jättää Frenckellin palvelupisteeseen sen aukioloaikana 9.00 - 16.00.