Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Hissihanke alulle

Onnistuakseen hissihanke vaatii avointa keskustelua ja tiedottamista hankkeen edellytyksistä, vaihtoehdoista, kustannukista, rakentamisesta ja tulevista käyttökustannuksista.

1. Asukas Talon asukas tekee aloitteen hissirakentamisen selvittämiseksi. Aloitteen voi tehdä joko kirjallisena hallitukselle tai yhtiökokouksessa. Aloitteen tekijä voi olla myös hallitus tai isännöitsijä.

2. Hallitus Aloitteen perusteella taloyhtiön hallitus selvittää hissirakentamisen mahdollisuudet. Hallitus teettää alustavia selvityksiä niin hissin sijoittamisesta kuin hankkeen rahoittamisesta ja valmistelee ehdotuksen yhtiökokoukselle.

3. Yhtiökokous Yhtiökokouksessa päätetään hissihankkeen tarkemmasta selvittämisestä ja valtuutetaan hallitus jatkamaan asian käsittelyä tai voidaan valita hissitoimikunta viemään asiaa eteenpäin. Päätetään hakea suunnitteluavustusta hissirakentamisen suunnittelukustannuksiin.

4. Hallitus Hallitus hakee suunnittelukustannuksiin avustuksen ja valitsee hankkeelle rakennuttajan. Valitaan suunnittelijat ja teetetään alustavat suunnitelmat, pyydetään ennakkotarjoukset. Hallitus valmistelee hankkeen rahoituksen ja tiedottaa asukkaille. Hissihankkeesta on hyvä pitää erillinen tiedoitustilaisuus asukkaille ennen varsinaista yhtiökokousta.

5. Yhtiökokous Yhtiökokous päättää hissihankkeeseen ryhtymisestä. Päätös on tehtävä heinäkuun alussa 2010 voimaan tulleen asunto-osakeyhtiönlain mukaan: enemmistöpäätös yhtiökokouksessa ja enemmistö osakkaista, jotka maksuvelvollisia. Kustannus on vastikeperuste kerrottuna huoneiston sijaintikerrokseen perustuvalla kertoimella.

6. Hallitus Hallitus teettää lopulliset suunnitelmat, hakee rakennusluvan, valitsee hankkeelle vetäjän/valvojan (ellei valittu aiemmin), pyytää tarjoukset ja valitsee urakoitsjan. Hallitus hakee valtion ja kaupungin avustukset ja järjestää muun rahoituksen. Valitsee urakoitsijat ja hissivalmistajan. Käynnistää rakentamisen.

Hankkeen etenemisestä tiedotetaan asukkaille.