Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Korkotukilainat ja erityisryhmien investointiavustukset yleishyödyllisille yhteisöille

Yleishyödyllisille yhteisöille* tarkoitettuja valtion lainoja ja investointiavustuksia erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi haetaan asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot -yksikön kautta.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) voi myöntää korkotukilainoja

- vuokra-, asumisoikeus- ja osaomistustalojen rakentamiseen -erityisryhmille tarkoitetun palveluasumisen kohteeseen, johon ei haeta investointiavustusta
- asunto-osakeyhtiömuotoisen vuokratalon rakentamiseen vuokra-asuntojen omaksilunastamista varten
- vuokra- ja asumisoikeustalojen perusparantamiseen
- vuokra- ja asumisoikeustalojen hankkimiseen.

Korkotukilainaa voidaan hakea ilman erityistä hakuaikaa.

Hakemukset liitteineen toimitetaan kaupungin kirjaamoon tai asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot -yksikköön, joka lähettää hakemukset lausuntoineen ARAlle. Postitse toimitettavat hakemukset jätetään kahtena kappaleena.

*) Yleishyödyllisellä yhteisöllä tarkoitetaan ARAn nimeämää, aravalain 15 a §:n edellytykset täyttävää yhteisöä.

Alla olevat liitetiedostot sisältävät uusien erityisryhmien asumispalveluhankkeiden käsittelyn linjauksia Tampereen kaupungilla. Sieltä selviää myös mistä saa asiaan liittyviä lisätietoja sekä linkkejä kaupungin suunnitelmiin.