Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


TUTTU-6Aika

Logot: 6Aika - EU - EAKR - ESR - Vipuvoimaa EU:sta

Hanke on päättynyt.

TUTTU-6aika toteuttiin ESR-rahoitteisena yhteistyöhankkeena. Tampereen osahankkeen tavoitteena oli lisätä asiakkaiden osallistumista työllisyys- ja sosiaalipalveluiden ideointiin ja kehittämiseen. Myös sähköistä asiointi- ja asiakaspalveluympäristöä kehitettiin.

Palveluja kehitettiin yhdessä työnhakija- ja työnantaja-asiakkaiden sekä muiden sidosryhmien kanssa. Kehittämisessä hyödynnettiin osallistavia menetelmiä ja palvelumuotoilua.

Hanke jatkui 30.4.2018 saakka, ja sitä toteuttivat Tampereen ja Turun kaupunki sekä Tampereen ja Turun ammattikorkeakoulu.

Aluekehityspäällikkö
Jukka Järvinen
puhelin 040 724 1112