Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Game Time

Logot: 6Aika - EU - EAKR - ESR - Vipuvoimaa EU:sta

Hanke on päättynyt.

Game Time oli Oulun ja Tampereen kaupunkien yhteinen hanke, jossa luotiin pelialasta kiinnostuneille nuorille polkuja työelämään valmennuksen ja verkostoitumisen avulla. Kohderyhmänä olivat heikommassa työmarkkina-asemassa olevat 17 - 29-vuotiaat työttömät ja työttömyysuhan alla olevat nuoret.

Projektin tavoitteena oli tukea nuorten työllistymistä ja monipuolistaa samalla suomalaisten pelialan yritysten toimintaedellytyksiä. Hankkeessa tutkittiin itse hankitun osaamisen hyödyntämistä pelialan tarpeiden näkökulmasta, kasvatettiin tietoisuutta alan koulutusmahdollisuuksista ja madallettiin kynnystä hakeutua alaan liittyvään koulutukseen.

Tammikuussa 2017 käynnistynyt hanke jatkui vuoden 2018 loppuun. Hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto.

Yhteyshenkilö

Aluekehityspäällikkö
Jukka Järvinen
puhelin 040 724 1112