Siirry sisältöön

Paikkatietopalvelut

infratalvi

Paikkatietopalveluiden yksikön päällikkönä toimii Olavi Ujanen.
etunimi.sukunimi (at) tampere.fi

Paikkatietopalvelut tuottaa mm. seuraavia palveluja:

 • reaaliaikaiset ja staattiset GNSS-mittaukset
 • kiintopisteverkkojen suunnittelu, rakentaminen, mittaus ja laskenta
 • suunnitteluun liittyvät maastomittaukset
 • viranomaistoiminnan maastomittaukset
 • erikoismittaukset
 • maaperä- ja laboratoriotutkimukset
 • maaperärekisterin tietojen ylläpito ja luovuttaminen
 • rakentamisen aikaiset maastomittaukset
 • maastomallimittaukset
 • massa- ja geodeettiset laskennat
 • kartta- ja paikkatietoaineistojen ylläpito ja luovuttaminen
 • paino- ja teemakartat
Ilmakuvausta miehittämättömällä lentolaitteella

Infran Paikkatietopalvelujen käytössä olevalla sähkömoottorilla toimivalla automaattisella, lähes äänettömällä, miehittämättömällä lentolaitteella voidaan kuvata ilmasta käsin haluttuja kohteita helposti ja nopeasti. Yksittäisen kuvattavan alueen koko voi olla jopa satoja hehtaareita. Lentokorkeus on tyypillisesti 50 - 150 metriä. Infran Paikkatietopalvelujen lennättäjät ovat kokeneita ja kurssitettu toimimaan Trafin määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Turvallinen lennättäminen on meille perusasia. Käytössämme on lopputuotteiden tuottamiseen nykyaikaiset ja tehokkaat ohjelmistot.
Järjestelmäkokonaisuus tunnetaan myös nimillä Drone-, Droone-, RPAS-, UAV-, UAS- tai robotti-ilmakuvaus.

Miehittämättömällä lentolaitejärjestelmällä voidaan tuottaa ja tehdä seuraavia tuotteita ja tehtäviä:

• Ortokuvamosaiikit ja viistoilmakuvat
• Lähtötietoaineistot infra-, kaava- ja arkkitehtisuunnittelun pohjaksi, kuten RGB-värjätyt korkeuspisteet, pinta- ja maastomallit sekä kuori-/mesh-mallit
• Ympäristön tilan ja rakentamishankkeiden aikasarjaseurannat
• Louhos- ja maa-ainesottoalueiden inventoinnit
• Kiviaines- ja soramassojen tilavuusmääritykset
• Kattojen kuntotietojen arviointiin liittyvät kuvaukset
• Markkinointimateriaaleihin liittyvät kuvaukset ja videoinnit.

Lisäksi voimme prosessoida haluttuja lopputuotteita muidenkin alan toimijoiden kuvausaineistoista.

Kysy lisää asiantuntijoiltamme:

Harri Ruhala (maastomittaus- ja tutkimustoiminta)
[email protected]

Timo Hakkarainen (lentolaite-/Drone-kuvaukset)
[email protected]

Asiakaspalvelua hoitaa Frenckellin palvelupiste:
Palvelupiste Frenckell
puhelin 03 5656 4400
postiosoite PL 487
33101 Tampere
avoinna ma–pe klo 9–16. Lisäksi Tampereen seudun joukkoliikenne avoinna ma ja ti klo 17 asti.