Hyppää sivuvalikkoon

Oppilaaksi – Teatteritaiteen perusopetus lapsille ja nuorille

Juhlasalin penkkirivi.

Uudet oppilaat teatteritaiteen perusopetukseen otetaan aina ennen syyskauden alkua hakujärjestyksessä. Aloitettuaan opintonsa oppilaalla on oikeus koko oppimäärän suorittamiseen 18-vuotiaaksi asti. Mahdollisesti vapautuvat oppilaspaikat täydennetään lukuvuosittain.

Oppilas tutustuu teatterin eri osa-alueisiin ja saa kokemuksia esitysten valmistusprosessista sekä esiintymisestä. Teatteritaidetta voi opiskella esimerkiksi esiintyjyyden, näyttelijäntaiteen, käsikirjoittamisen, esitysdramaturgian, ohjaajantaiteen ja visualisoinnin kautta. Opetuksessa painotetaan vuorovaikutustaitoja, läsnäolon merkitystä ja osallistumista teatterilliseen ryhmässä tapahtuvaan toimintaan.

Vuoden 2024 hakuaika alkaa toukokuussa. Teatteritaiteen perusopetusta muualla opiskelleet otetaan opintojaan vastaaviin ryhmiin. Opinnoista on esitettävä todistus.

Teatteritaiteen perusopetuksen lukuvuosimaksu on 118–148 euroa ikäryhmästä riippuen lukuvuonna 2023–2024. Maksu maksetaan kahdessa erässä: ennen syys- ja kevätlukukausien alkamista.

Huoltajat saavat tietoa opintojen käytännön asioista kirjeitse 1–3 kertaa lukuvuodessa. Koulutussuunnittelijaan ja työväenopiston henkilökuntaan voi aina ottaa yhteyttä. Huoltajat kutsutaan seuraamaan oppilaiden demoesityksiä. Ryhmän mennessä katsomaan ammattiteatterin esitystä huoltajilla on mahdollisuus tulla mukaan. Teatteritaiteen perusopetus on avoin erilaisille yhteistyömuodoille opetussuunnitelman puitteissa

Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä vastaavat aikaisemmin suorittamansa opinnot tai muutoin hankittu osaaminen arvioiduksi ja tunnustetuksi. Osaamisen tunnustaminen tehdään perustuen selvityksiin oppilaan opinnoista tai näyttöihin osaamisesta sekä suhteessa kunkin hyväksiluettavan opintokokonaisuuden tavoitteisiin ja sisältöihin.

Päivitetty 6.10.2023