Juhlasalin penkkirivi.

Opiskelijaksi – Teatteritaiteen perusopetus lapsille ja nuorille

Uudet oppilaat teatteritaiteen perusopetukseen otetaan syyslukukauden alussa ilmoittautumisjärjestyksessä. Aloitettuaan opintonsa oppilaalla on oikeus koko oppimäärän suorittamiseen 18-vuotiaaksi asti. Mahdollisesti vapautuvat oppilaspaikat täydennetään lukuvuosittain.

Teatteritaiteen perusopetusta muualla opiskelleet otetaan opintojaan vastaaviin ryhmiin. Opinnoista on esitettävä todistus.

Huoltajat saavat tietoa opintojen käytännön asioista kirjeitse 1–3 kertaa lukuvuodessa. Koulutussuunnittelijaan ja työväenopiston henkilökuntaan voi aina ottaa yhteyttä. Huoltajat kutsutaan seuraamaan oppilaiden demoesityksiä. Ryhmän mennessä katsomaan ammattiteatterin esitystä huoltajilla on mahdollisuus tulla mukaan. Teatteritaiteen perusopetus on avoin erilaisille yhteistyömuodoille opetussuunnitelman puitteissa

Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä vastaavat aikaisemmin suorittamansa opinnot tai muutoin hankittu osaaminen arvioiduksi ja tunnustetuksi. Osaamisen tunnustaminen tehdään perustuen selvityksiin oppilaan opinnoista tai näyttöihin osaamisesta sekä suhteessa kunkin hyväksiluettavan opintokokonaisuuden tavoitteisiin ja sisältöihin.

Haku teatteritaiteen perusopetukseen

Lapset ja nuoret voivat hakea teatteritaiteen perusopetukseen kurssi-ilmoittautumissivustolla.

Päivitetty 17.11.2022