Hyppää sivuvalikkoon

Opetus – Teatteritaiteen perusopetus lapsille ja nuorille

Sampolan juhlasalin valotekniikkaa. Kaksi kohdistettavaa lamppua puomilla.

Teatteritaiteen opetuksen tavoitteena on luoda oppilaalle elinikäinen kiinnostus taiteisiin

Lasten ja nuorten teatteritaiteen perusopetusta on mahdollista opiskella Tampereella yleisen oppimäärän mukaan. Tasolta toiselle etenevä opetus on suunnattu 9–17-vuotiaille. Oppilaan opinto-oikeus on voimassa 18-vuotiaaksi saakka.

Teatteritaiteen perusopetus on opetussuunnitelmaan perustuvaa taidekasvatusta. Se tukee oppilaiden persoonallisuuden kehitystä ja antaa valmiuksia itseilmaisuun teatteritaiteen tietojen ja taitojen avulla.

Teatteritaiteen yleisen oppimäärän mukaista perusopetusta annetaan työväenopistossa kolmelle ikäryhmälle. Ryhmät jatkavat edellisiltä kausilta, mutta vapaille paikoille otetaan uusia oppilaita.

Oppilaat kertovat: "Teatteria opiskellaan ilon ja uteliaisuuden kautta!"


"Teatteritaide on kivaa, koska saat ilmaista itseäsi, jee!"
Olga, 15

"Teatteritaide on kivaa, koska pystyy olla jotain muuta, vaikka rikollinen tai kiusaaja, vaikka en oikeasti oo."
Anni, 15

Opintojen rakenne


Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on 500 tuntia. Opinnot koostuvat yhteisistä opinnoista 300 t ja teemaopinnoista 200 t. Laskennallisen laajuuden tunti on 45 minuuttia.

Teatteritaiteen yhteiset opinnot kestävät 5 lukuvuotta, viikoittain opiskellaan 2–3 oppituntia. Opetusviikkoja on syyslukukaudella 12 ja kevätlukukaudella 13.

Teemaopinnot kestävät 2 lukuvuotta: viikoittain on 3 oppituntia. Lisäksi teemaopintoihin kuuluu opintokokonaisuus, jonka osia voi suorittaa vapaasti koko opintojen ajan.

Yhteiset opinnot

Teatteritaiteen yleisen oppimäärän yhteisten opintojen tarkoituksena on tutustua teatterin tekemisen suuntauksiin ja käytäntöihin sekä teatteriin taidemuotona. Yhteiset opinnot sisältävät viisi lukuvuoden mittaista opintokokonaisuutta, joista kunkin laajuus on 60 t.

Teatteritaiteen yhteisissä opinnoissa tutustutaan teatteritaiteeseen erilaisten harjoitteiden ja esitystentekoprosessien kautta. Opinnoissa keskustellaan ja toimitaan vuorovaikutteisesti ryhmässä sekä harjoitellaan erilaisia teatteritaitoja, kuten esiintyjyyden eri osa-alueita ja esiintymistaitoja (puhetta, fyysistä ilmaisua, äänenkäyttöä). Tuotetaan esitysten lähdemateriaaleja itse osana harjoitusprosessia ja tutustutaan erilaisiin lähdemateriaaleihin, esimerkiksi näytelmiin, runoihin, satuihin, elokuviin, mediateksteihin, kuviin, ääniin tai elämäntarinoihin. Opintojen aikana harjoitellaan palautteen antamista ja vastaanottamista sekä reflektion tekemistä eri tavoin.

Teemaopinnot

Teemaopintojen laajuus on 200 t. Teatteritaiteen teemaopintojen tavoitteena on monipuolistaa oppilaan teatteritaiteen ymmärrystä ja ilmaisullisia keinoja. Oppilas saa omakohtaisia kokemuksia esitysprosesseista ja toimimisesta työryhmän jäsenenä.

Teemaopinnot sisältävät kaksi lukuvuoden mittaista opintokokonaisuutta, joista kummankin laajuus 75 t, yhteensä 150 t. Lisäksi teemaopintoihin sisältyy oppilaan vapaasti valittavia Backstage-opintoja yhteensä 50 t, joita voi alkaa suorittamaan opintojen alusta alkaen, yhteisten opintojen aikana kesä- tai viikonloppukursseina tai itsenäisenä työnä. Vapaasti valittavien teemakurssien tarjonta suunnitellaan lukuvuosittain.

Maksut

Teatteritaiteen perusopetuksen lukuvuosimaksu on 118–148 euroa ikäryhmästä riippuen lukuvuonna 2023–2024. Maksu maksetaan kahdessa erässä: ennen syys- ja kevätlukukausien alkamista.

Haku teatteritaiteen perusopetukseen

Teatteritaiteen perusopetukseen haetaan Tampereen seudun työväenopiston kurssi-ilmoittautumissivustolla. Oppilaat valitaan opetukseen hakujärjestyksessä.

Taru Huokkola
Lisätietoja teatteritaiteen perusopetuksesta antaa alueen koulutussuunnittelija. Koulutussuunnittelija
Puhelin:
040 355 3176

Sähköpostiosoite on muotoa [email protected].

Päivitetty 20.6.2023