Kirjainpalikoita vihkon ja sakkilaudan päällä.

Opiskelijaksi – Sanataiteen perusopetus lapsille ja nuorille

Tarinoiden taikaa, sanasoppaa ja kirjameren kuohuja

Sanataiteen perusopetus on opetussuunnitelmaan perustuvaa taidekasvatusta, jota annetaan lasten ja nuorten sanataideryhmissä neljälle ikäryhmälle. Tasolta toiselle etenevä opetus kattaa monipuolisesti erilaisia sanankäytön muotoja tarinan kerronnasta laajoihin tekstikokonaisuuksiin.

Sanataideryhmiin ilmoittaudutaan lukuvuodeksi kerrallaan. Sanataideryhmiin I (Sihinä) ja III (Supina) otetaan uusia oppilaita vapaille paikoille. Ryhmiin II ja IV otetaan uusia oppilaita seuraavan kerran syyslukukaudelle 2022.

  • Sanataideryhmä I, Sihinä 8–10-vuotiaat, 2.–4.-luokkalaisille
  • Sanataideryhmä II, Rapina 10–13-vuotiaat, 4.–6.-luokkalaisille
  • Sanataideryhmä III, Supina 13–15-vuotiaat, 7.–9.-luokkalaisille
  • Sanataideryhmä IV Kuiske 15–18-vuotiaat, 9.-luokkalaiset sekä peruskoulun päättäneet nuoret

Hae sanataiteen perusopintoihin

Lasten ja nuorten haku sanataiteen perusopintoihin tapahtuu kurssi-ilmoittautumissivustolla.

Päivitetty 13.10.2022