Väripurkkeja rivissä.

Opetus – Käsityön taiteen perusopetus

Nauti visuaalisista virikkeistä, monen maun materiaaleista ja oivaltamisen onnesta

Taiteen perusopetus tarjoaa mahdollisuuden tavoitteelliseen käsityön ja taiteen opiskeluun asiantuntijoiden ohjauksessa. Tavoitteena on kehittää opiskelijan ilmaisullisia valmiuksia sekä materiaalin ja tekniikan hallintaa. Opintoja voi hyödyntää myös esimerkiksi työtä tukevana ammatillisena täydennyskoulutuksena tai ammatillisiin opintoihin.

Opinnoissa on sekä lähiopetustunteja että opiskelijan itsenäistä työskentelyä, mikä tarkoittaa sitä, että opetukseen osallistuminen edellyttää kiinnostuksen lisäksi myös ajallista sitoutumista tavoitteelliseen opiskeluun.

Opinnoista annetaan Opetushallituksen vahvistamien perusteiden mukainen todistus.

Opiskelijat kertovat

"Kässä on kivaa!"

"Opiskelu on vahvistanut uskoa itseen ja omiin kykyihin!"

"Ryhmässä on hyvä henki, kannustamme ja innostamme toisiamme!"

"Havainnoin ja kiinnitän nykyään enemmän huomiota ympäröivään maailmaan."

"Myös muut taiteen alat ovat alkaneet kiinnostaa."

Opintojen rakenne

Laaja oppimäärä koostuu perusopinnoista 30 op (800 tuntia), joiden kesto on noin 4 vuotta, ja syventävistä opinnoista 19 op (500 tuntia) kestoltaan noin 2 vuotta.

Opinnot perustuvat Opetushallituksen antamiin taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin. Opintoja säätelee laki taiteen perusopetuksesta 633/1998.

Maksut

Aikuisten käsityön taiteen perusopetuksen lukuvuosimaksu vuonna 2022–2023 on 268 euroa (134 €/lukukausi).

Lisätietoja käsityön taiteen perusopetuksesta antaa ainealueen suunnittelijaopettaja. Suunnittelijaopettaja Ulla Tujula
Puhelin:
050 390 4618

Sähköpostiosoite on muotoa [email protected]

Päivitetty 24.1.2023