Siirry sisältöön

Kaavoitus ja ympäristö

Kaavoitus

Kysymys:
Mistä löydän tietoa kaupungin eri alueiden kaavoitussuunnitelmista?

Vastaus:
Tampereen kaupungin vireillä olevat asemakaavat löytyvät Maanmittauslaitoksen ylläpitämästä Paikkatieto-portaalista. Kartalta voi hakea suunnitelmia kaupunginosan nimellä, kohdetiedoista löytyy lisätietoa mm. osallistumis- ja arviointisuunnitelmista, luonnoksista ja asemakaavakartta.

Kaavoituskatsaukseen on koottu vuoden aikana tehtäviä kaavoituksen työkohteita.

Puistot ja viheralueet

Tampere on vihreä järvien ja harjujen kaupunki. Viidesosa kaupungin pinta-alasta on viheralueita, joihin sisältyvät rakennettujen puistojen lisäksi metsät ja avoimet alueet. Alla lisätietoa kaupungin puistoista, leikkipaikoista ja koirapuistoista.

Veden laatu

Kysyms:
Missä voin tutkituttaa veden laadun?

Vastaus:
Ruskon vedenpuhdistuslaitoksen laboratoriossa vastataan talousveden laatua koskeviin kysymyksiin, puhelin 040 800 4371. Internetistä löytyy lisätietoa alla olevasta linkistä.