Siirry sisältöön

Luvat

Tutkimusluvat

Kaikkiin Tampereen kaupungin organisaatiosta tehtäviin tutkimuksiin, selvityksiin ja opinnäytteisiin tarvitaan tutkimuslupa. Tutkimusluvat haetaan, valmistellaan ja arkistoidaan sähköisesti.

Tietoa tutkimustoiminnasta, tutkimuslupahakemukset sekä ohjeet ja lomakkeet löytyvät osoitteesta www.tampere.fi/tutkimusluvat:

Yksityisen terveydenhuollon toimitilojen tarkastus

Yksityisen terveydenhuollon palveluiden aloittamiseen tarvitaan aluehallintoviraston lupa. Toimitiloissa tulee tehdä käyttöönottotarkastus, josta laaditun tarkastuskertomuksen palveluntuottaja liittää aluehallintovirastolle lähettämäänsä ilmoitukseen.

Lupaa ei kuitenkaan tarvita silloin, kun palveluja annetaan itsenäisenä ammatinharjoittajana tai kun työnantaja järjestää itse työterveyshuollon lakisääteiset palvelut.

Tarkastuksen tilaaminen:

Ylilääkäri
Kati Myllymäki
puhelin 040 801 6905
sähköposti [email protected]

Sähköpostitse tulee toimittaa mahdollisimman pitkälle valmiiksi täytetty "Terveydenhuollon toimintayksikön tarkastuskertomus" -lomake ja mahdollinen laiteluettelo. Myös muut liitteet toivotaan skannattuina. Aikaa varattaessa on hyvä varautua noin neljän viikon jonoon.