Siirry sisältöön

Laskujen tietosisältö

Tehokkaan toiminnan takaamiseksi kaupungille lähetettävien laskujen tulee sisältää, lain vaatimien tietojen lisäksi, niiden käsittelyä nopeuttavia tietoja.

Alv-lainsäädännön vaatimien tietojen lisäksi Tampereen kaupungille lähetettävissä laskuissa tulee olla niiden käsittelyssä tarvittavia tietoja. Jos laskut eivät sisällä vaadittuja tietoja, ne voidaan palauttaa. Oikeat laskutiedot takaavat laskujen nopean maksun.

Laskussa on aina mainittava tilaajan tilauksen yhteydessä antamat tilausviitteet:
- tilaaja tai tavaran/palvelun vastaanottaja
- tilausnumero, jos käytössä
- toimintayksikkö (nimi tai kustannuspaikka)
- EU-projektilaskuissa maininta EU-projekti
- verkkolaskussa tulee olla myös laskuttajan OVT-tunnus sille varatussa kentässä.

Tampereen kaupungin Tilakeskus Liikelaitoksen vaatimukset laskun sisällölle

Ostolaskulla näkyvät tiedot:
- osoite Tampereen kaupunki Tampereen Tilakeskus Liikelaitos
- PL 506 33101 TAMPERE
- tilaajan nimi, kohteen nimi ja muut tilaajan ilmoittamat viitetiedot
- rakentamispalvelulaskuissa tilaajan ilmoittama ostotilausnumero ja kohteen nimi
- urakkalaskussa maksuerän numero, lisä- ja muutostyölaskussa tarjouksen numero
- maksuehto 21 vrk

Ostolaskun liitteet:
- lähetyslista materiaalilaskuun tai tavaran mukana
- mittauspöytäkirja ja alihankintalaskut työlaskuun
- urakka- sekä lisä- ja muutostyölaskuissa pitää olla liitteenä työvaihetodistus, jossa on Tilakeskuksen hyväksymän valvojan vastaanottomerkintä
- tarjous lisä- ja muutostyölaskuun


Verkkolaskun liitteiden välittämisestä voitte kysyä omalta operaattoriltanne.

Tampereen kaupungin yksiköiden tiedotteet laskutusosoitteen muutoksesta ja laskuissa mainittavista tiedoista löytyvät laskutus ja maksaminen -sivulta.