Siirry sisältöön

Lahjoitus- ja tukirahasto

Tampereen kaupungin lahjoitus- ja tukirahaston apurahat ovat haettavina vuosittain kesäkuussa.

Lahjoitus- ja tukirahasto myöntää harkinnanvaraisia avustuksia seuraaviin käyttötarkoituksiin hakijoille, joiden kotikunta on Tampere:

  1. peruskoulua käyvien lasten lomaleirien ja -retkien rahoittamiseen
  2. palkintoja lahjakkaille opiskelijoille
  3. apurahoja varattomille opiskelijoille opintojen rahoittamista tai opiskeluvälineiden hankkimista varten
  4. apurahoja ammattiin valmentautumista varten erikoiskursseilla sekä tarvittavien opetusvälineiden hankkimista varten
  5. avustuksia ammatti- tai muun kirjallisuuden hankkimiseksi erityiskirjastoihin
  6. apurahoja ja avustuksia tutkimusten ja selvitysten hankkimista ja muiden toimenpiteiden suorittamista varten vanhusten, suurperheisten ja varattomien henkilöiden asunto- ym. sosiaalisten olosuhteiden kehittämiseksi ja parantamiseksi
  7. avustuksia ja apurahoja luovaa sekä esittävää taiteellista toimintaa varten
  8. apurahoja ja avustuksia taideteosten ja koriste-esineiden hankkimiseksi kaupungin julkisiin rakennuksiin ja yleisille alueille luonnonnähtävyyksien säilyttämiseksi
  9. avustuksia juhla- ja virkistystilaisuuksien järjestämiseksi vähävaraisille henkilöille.

Rahasto painottaa vuoden 2019 haussa kohteita 3 ja 4.

Viime vuosina myönnetyt avustukset ovat olleet suuruudeltaan keskimäärin 300 - 700 euroa.

Apurahaa ei myönnetä vuonna 2018 apurahan saaneille.

Hakuaika

Lahjoitus- ja tukirahaston apurahat julistetaan haettaviksi. Apurahojen hakuaika alkaa 3.6.2019 ja päättyy 28.6.2019 klo 16.00.

Hakumenettely

Apurahaa haetaan sähköisellä E-lomakkeella. Linkki lomakkeeseen löytyy alta.

Hakemuksesta tulee käydä ilmi, mihin käyttötarkoitukseen apurahaa anotaan. Hakemuksen lisäksi tulee toimittaa tarvittavat liitteet.

Hakemus katsotaan saapuneen määräaikana, mikäli se on vastaanotettu 28.6.2019 klo 16.00 mennessä.

Myöhässä saapuneet hakemukset jätetään tutkimatta.

Hakemukseen voi liittää sähköisiä liitteitä. Paperiset liitteet toimitetaan Tampereen kaupungin kirjaamoon.

Tampereen kaupunki, kirjaamo
puhelin 03 5653 4550
postiosoite PL 487
33101 Tampere

Lisätietoja

Toimikunnan sihteeri
Suunnittelija
Liisa Malpakka
puhelin 0400 173 411