Siirry sisältöön

Lahjoitus- ja tukirahasto

Tampereen kaupungin lahjoitus- ja tukirahaston apurahat ovat haettavina vuosittain kesäkuussa.

Lahjoitus- ja tukirahasto myöntää harkinnanvaraisia avustuksia seuraaviin käyttötarkoituksiin hakijoille, joiden kotikunta on Tampere:

  1. peruskoulua käyvien lasten lomaleirien ja -retkien rahoittamiseen
  2. palkintoja lahjakkaille opiskelijoille
  3. apurahoja varattomille opiskelijoille opintojen rahoittamista tai opiskeluvälineiden hankkimista varten
  4. apurahoja ammattiin valmentautumista varten erikoiskursseilla sekä tarvittavien opetusvälineiden hankkimista varten
  5. avustuksia ammatti- tai muun kirjallisuuden hankkimiseksi erityiskirjastoihin
  6. apurahoja ja avustuksia tutkimusten ja selvitysten hankkimista ja muiden toimenpiteiden suorittamista varten vanhusten, suurperheisten ja varattomien henkilöiden asunto- ym. sosiaalisten olosuhteiden kehittämiseksi ja parantamiseksi
  7. avustuksia ja apurahoja luovaa sekä esittävää taiteellista toimintaa varten
  8. apurahoja ja avustuksia taideteosten ja koriste-esineiden hankkimiseksi kaupungin julkisiin rakennuksiin ja yleisille alueille luonnonnähtävyyksien säilyttämiseksi
  9. avustuksia juhla- ja virkistystilaisuuksien järjestämiseksi vähävaraisille henkilöille.

Rahasto painottaa vuoden 2021 haussa kohteita 3 ja 4.

Viime vuosina myönnetyt avustukset ovat olleet suuruudeltaan keskimäärin 300 - 700 euroa.

Apurahaa ei myönnetä vuonna 2020 apurahan saaneille.

Hakuaika

Lahjoitus- ja tukirahaston apurahat julistetaan haettaviksi. Apurahojen hakuaika alkaa 1.6.2021 klo 9 ja päättyy 25.6.2021 klo 16.

Hakumenettely

Apurahaa haetaan sähköisellä E-lomakkeella. Linkki lomakkeeseen löytyy alta. Hakemukseen voi liittää sähköisiä liitteitä.

Hakemuksesta ja liitteistä tulee käydä ilmi apurahan käyttötarkoitus sekä apurahan hakemisen perusteena olevat seikat, esimerkiksi todistus opiskelusta oppilaitoksessa tai todistus hyvästä koulumenestyksestä. Mikäli taloudellinen tilanne on mainittu apurahan hakemisen perusteena, hakijan on toimitettava liitteenä viimeisin verotodistus (alaikäisen hakijan osalta huoltajien verotodistukset). Hakemukseen voidaan liittää myös lausuntoja ja suosituksia.

Hakemus katsotaan saapuneen määräaikana, mikäli se on vastaanotettu 25.6.2021 klo 16 mennessä.

Myöhässä saapuneet hakemukset jätetään tutkimatta. Paperiset liitteet toimitetaan Tampereen kaupungin kirjaamoon 25.6.2021 klo 15.45 mennessä.

Tampereen kaupunki, kirjaamo
puhelin 03 5653 4550
postiosoite PL 487
33101 Tampere

Lisätietoja

Toimikunnan sihteeri
Suunnittelija
Liisa Malpakka
puhelin 0400 173 411