Siirry sisältöön

Lahjoitus- ja tukirahasto

Tampereen kaupungin lahjoitus- ja tukirahaston apurahat ovat haettavina vuosittain kesäkuussa.

Lahjoitus- ja tukirahasto myöntää harkinnanvaraisia avustuksia seuraaviin käyttötarkoituksiin hakijoille, joiden kotikunta on Tampere:

  1. peruskoulua käyvien lasten lomaleirien ja -retkien rahoittamiseen
  2. palkintoja lahjakkaille opiskelijoille
  3. apurahoja varattomille opiskelijoille opintojen rahoittamista tai opiskeluvälineiden hankkimista varten
  4. apurahoja ammattiin valmentautumista varten erikoiskursseilla sekä tarvittavien opetusvälineiden hankkimista varten
  5. avustuksia ammatti- tai muun kirjallisuuden hankkimiseksi erityiskirjastoihin
  6. apurahoja ja avustuksia tutkimusten ja selvitysten hankkimista ja muiden toimenpiteiden suorittamista varten vanhusten, suurperheisten ja varattomien henkilöiden asunto- ym. sosiaalisten olosuhteiden kehittämiseksi ja parantamiseksi
  7. avustuksia ja apurahoja luovaa sekä esittävää taiteellista toimintaa varten
  8. apurahoja ja avustuksia taideteosten ja koriste-esineiden hankkimiseksi kaupungin julkisiin rakennuksiin ja yleisille alueille luonnonnähtävyyksien säilyttämiseksi
  9. avustuksia juhla- ja virkistystilaisuuksien järjestämiseksi vähävaraisille henkilöille.

Hakuaika

Lahjoitus- ja tukirahaston apurahojen hakuaika on vuosittain kesäkuussa. Vuoden 2021 apurahojen hakuaika alkaa 1.6.2021 klo 9 ja päättyy 25.6.2021 klo 16.

Hakumenettely

Apurahaa haetaan sähköisellä E-lomakkeella. Linkki lomakkeeseen löytyy tältä sivulta kun haku on käynnissä.

Hakemusten käsittely ja avustusten maksaminen

Lahjoitus- ja tukirahaston toimikunta tekee päätöksen myönnettävistä apurahoista ja avustuksista elokuussa. Päätös lähetetään tiedoksi kaikille apurahaa hakeneille.

Myönnetyt apurahat maksetaan, kun päätös apurahojen jakamisesta on saanut lainvoiman.

Selvitys apurahan käytöstä

Apurahan saajien on rahaston sääntöjen mukaan toimitettava selvitys saamansa apurahan käytöstä. Selvitys on vapaamuotoinen eikä siihen tarvitse liittää tositteita. Selvityksen antamatta jättäminen voi johtaa avustuksen takaisinperintään.

Selvitys toimitetaan Tampereen kaupungin kirjaamoon ensisijaisesti sähköpostitse osoitteella [email protected] .

Tampereen kaupunki, kirjaamo
puhelin 03 5653 4550
postiosoite PL 487
33101 Tampere

Lisätietoja

Toimikunnan sihteeri
Suunnittelija
Liisa Malpakka
puhelin 0400 173 411