Siirry sisältöön

PeltsuMultsu kehittyy

Palokallion ja Multisillan alikulkujen uusiminen

Peltolammin Palokalliossa ja Multisillassa Lempääläntien alittavat alikulkukäytävät uusitaan kevään ja kesän 2021 aikana. Vanhat elementtirakenteiset betonitunnelit puretaan pois ja tilalle rakennetaan uudet avarammat alikulkusillat.

Lempääläntie on vilkas erikoiskuljetusreitti Tampereelta kohti etelää, mutta reitillä oleville vanhoille alikulkukäytäville Palokalliossa ja Multisillassa asetetut pysyvät painorajoitukset ovat jo pitkään haitanneet reitin tehokasta käyttöä. Alikulkusiltojen uusimisella lisätään Lempääläntien käyttökelpoisuutta erikoiskuljetusreittinä ja samalla parannetaan alittavien jalankulun ja pyöräilyn reittien välityskykyä.

Lisätietoja:
Jukka Rantala
sähköposti [email protected]

Peltolammin uimarannan leikkivälineiden ja ulkokuntosalilaitteiden uudistaminen

Peltolammin uimarannan leikkivälineet ja ulkokuntosalilaitteet uudistetaan kesän 2021 kuluessa. Ulkokuntosalin kunnostuksen tavoitteena on tarjota nykyistä monipuolisemmat mahdollisuudet kunnon kohentamiseen ja lihasharjoitteluun eri ikäisille käyttäjille. Leikkipaikan kunnostuksen tavoitteena on tarjota monipuolisempi välinevalikoima huomioiden veden läheisyys laitevalinnoissa. Asukkaat osallistuivat suunnitteluun verkkotyöpajassa, ja heidän toiveensa on otettu lopputuloksessa huomioon.

Lisätietoja:
Liikuntapäällikkö
Mikko Heinonen
sähköposti [email protected]

Multisillan päiväkodin uudisrakennushanke

Multisillan päiväkodin uudisrakennushanke on käynnissä osoitteessa Terävänkatu 2. Päiväkodin tontti rajautuu etelässä ja idässä Akselinkujaan, pohjoisessa Terävänkatuun ja lännessä Lempääläntiehen. Päiväkodin arvioidaan olevan käyttövalmiina tammikuussa 2021. Uusi kaksikerroksinen päiväkotirakennus on mitoitettu seitsemälle lapsiryhmälle, yhteensä noin 140 päiväkotilapselle. Sekä piha että sisätilat on suunniteltu esteettömiksi. Tilat suunnitellaan siten, että niiden iltakäyttö on mahdollista (esim. ruokasali ja liikuntasali).

Lisätietoja:
Hankepäällikkö
Jarmo Viljakka
sähköposti [email protected]

Valaistuksen parantaminen ja lisääminen Multisillassa ja Peltolammilla

Peltolammilla ja Multisillassa uudistetaan ja lisätään valaistusta useissa paikoissa vuosien 2021-2022 aikana. Valaistuksen parantamisen tavoitteena on lisätä paikkojen houkuttelevuutta ja turvallisuuden tunnetta. Saneerauksessa uudistetaan osin vanhat maanalaiset rakenteet, osin pelkät valaisimet nykyaikaiseen led-tekniikkaan. Uusi valaistus tuottaa valkoista valoa, jonka valotehokkuus on parempi, ja se vaikuttaa myönteisesti esimerkiksi turvallisuuteen. Samalla alueen valaistuksen energiankulutus saadaan laskettua noin puoleen nykyisestä.

Lempääläntien valaistussaneeraus on käynnistynyt Lempäälän rajalta Tampereen suuntaan toukokuussa 2021. Tarkoituksena on aikaansaada yhtenäinen valaistus kevyen liikenteen väylille koko Lempääläntielle. Tänä vuonna valaistusta kohennetaan Ruokomäenkadun kohdalle asti. Valaistusta parannetaan myös Lempääläntiehen yhdistyvillä kevyen liikenteen väylillä, muun muassa Perkkoonkadun sekä Kitiniityn suunnalta. Kaivuutyöt jatkuvat alueella syksyyn. Uusia valoja päästään asentamaan arviolta syyskuussa.

Valaistussaneeraus jatkuu vuonna 2022 muun muassa Peltolammin uimarannalla sekä sitä ympäröivällä ulkoilureitillä. Näiden lisäksi työt jatkuvat myös Palokallion alueella ja Lempääläntien pohjoisimmissa osissa.

Lisätietoja:
Rakennuttajainsinööri
Jussi Kulomäki
sähköposti [email protected]

Pienimittakaavaisen täydennysrakentamisen toteuttamisvaihtoehtojen tutkiminen

Tampereen kaupungin kesäharjoittelijat, arkkitehtiopiskelijat Anni Marttinen ja Sini Tohmo selvittävät kesällä 2021 pienimuotoisen täydennysrakentamisen toteuttamismahdollisuuksia Peltolammin ja Multisillan alueilla. Tavoitteena on selvittää mahdollisuuksia monipuolistaa alueen asuntokantaa pienimuotoisella asuntorakentamisella, ja samalla lisätä alueen houkuttelevuutta.

Anni ja Sini etsivät alueelta mahdollisia paikkoja pienimuotoiselle täydennysrakentamiselle, huomioiden alueen asukkaille tärkeiden viher- ja virkistysalueiden sekä alueen luontoarvojen säilyttämisen. Mahdollisille täydennysrakentamispaikoille laaditaan viitesuunnitelmia jatkosuunnittelun pohjaksi. Samalla tutkitaan houkuttelevia ja alueelle soveltuvia, pienimittakaavaisia ratkaisuja, kuten pien- ja rivitaloja tai townhouse-kaupunkipientaloja.

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija
Kaisu Kammonen
sähköposti [email protected]

Asemakaavoitus hyvinvointikeskuksen ja Peltolammin koulun alueille

Asemakaavoitus Peltolammin koulun ja hyvinvointikeskuksen alueille on käynnistynyt. Kaupungin yleiskaavassa 2040 Peltolammin ja Lakalaivan alueet on osoitettu aluekeskukseksi eteläisen Tampereen kasvusuunnalla. Lakalaivaan suunnitellaan Automiehenkadun eteläpuolelle uutta monipuolista palvelukeskittymää sekä uusia asuinkortteleita. Kaava-alue käsittää Valiolta vapautuneen tontin ja sen länsi- ja eteläpuolisia alueita. Käyttötarkoituksen muutoksen lisäksi myös liikenneverkkoon tulee muutoksia.

Kun tuleva Peltolammin hyvinvointikeskukseen rakennetaan uusi koulu, vapautuu nykyisen koulun tontti asumisen täydennysrakentamiseen. Alueelle tavoitellaan Peltolammin talo- ja asuntotyypistöä monipuolistavaa asuntorakentamista, joka sijoittuu luontevasti nykyisen asutuksen lomaan virkistys- ja luontoarvoja kunnioittaen.

Peltolammi-Lakalaiva hyvinvointikeskus, liiketilaa ja asumista, asemakaava nro 8628

Peltolammi, koulun alueen muutos asumiseen, asemakaava nro 8804

Eteläisen alueen hyvinvointikeskus

Eteläisen alueen hyvinvointikeskus. Lakalaivaan entiselle tuotantotontille tulevan eteläisen alueen hyvinvointikeskuksen asemakaavamuutos on käynnistynyt. Hyvinvointikeskuksen on arvioitu valmistuvan vuonna 2025. Hyvinvointikeskukseen sisältyvät alueen uusi koulu, päiväkoti, kirjasto, Me-talo, nuorisopalvelut, perhekeskuspalvelut, hammashoitola, kouluterveyden huolto, äitiys- ja lastenneuvola, ikäihmisten palvelut ja liikuntatilaa. Julkisten palveluiden lisäksi hyvinvointikeskuksen yhteyteen ja välittömään läheisyyteen suunnitellaan tiloja kaupallisille palveluille sekä asumiselle.

Lisätietoja:
Hankepäällikkö
Jarmo Viljakka
sähköposti [email protected]

Verkostomaisen toimintamallin kehittäminen

Tampereen Me-Talo kehittää alueen toiminta- ja yhteistyömallia kohti Peltolammin hyvinvointikeskusta.

-Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen kaupungin palveluiden, seurakuntien, järjestöjen ja muiden alueen toimijoiden kanssa.

-Osallisuuden, kumppanuuden ja kansalaistoiminnan edistämistä alueella.

-Palvelukioskitoiminnan pilotointia Me-talo toiminnassa.

Lisätietoja:
Aluekoordinaattori (etelä)
Jarno Koskinen
sähköposti [email protected]

Tampereen me-talo


Pärrinkosken retkeilyolosuhteiden parantaminen

Pärrinkosken retkeilyolosuhteiden parantaminen valikoitui toteutettavaksi vuonna 2021 osallistuvan budjetoinnin kokeilun kautta. Osallistuva budjetointi (osbu) on toimintatapa, jossa kuntalaiset päättävät tietyn rahasumman käytöstä. Kunta osoittaa tarkoitukseen rahaa ja kuntalaiset suunnittelevat ja päättävät, mitä sillä tehdään. Pärrinkosken retkeilyolosuhteita parannetaan lisäämällä alueelle opasteita, infotauluja sekä rakentamalla laavu tai muu nuotiopaikka. Lisäksi polkuja päällystetään puuhakkeella tai pitkospuilla metsän aluskasvillisuuden suojelemiseksi. Ideoita tarkennettiin asukaskyselyllä huhtikuussa 2021.

Lisätietoja:
Metsätalouspäällikkö
Anne Tuominen
sähköposti [email protected]

Valvontakoordinaattori
Mirja Siren
sähköposti [email protected]

Nopeusrajoitusjärjestelmän uudistus

Tampereella on päätetty laskea ajonopeuksia asuinalueilla 40 km/h:ssa 30 km/h:ssa. Nopeusrajoitusjärjestelmän uudistus hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa 29.12.2016, ja muutos toteutetaan asuinalueittain. Aluenopeusrajoitusta päätettiin laskea, koska ajonopeuksien hillitseminen on tehokas tapa parantaa liikenneturvallisuutta. Multisillassa ja Peltolammilla liikennemerkkimuutos ja kevyemmät rauhoittamistoimenpiteet toteutetaan vuonna 2021. Muut liikenteen rauhoittamistoimenpiteet kuten hidasteet, korotetut liittymäalueet pyritään toteuttamaan vuosien 2022-2023 aikana.

Lisätietoja:
Liikenneinsinööri
Heljä Aarnikko
sähköposti [email protected]

Osallisuuden toimintamallin suunnittelu

Osallisuuden toimintamallin suunnittelulla etsitään hyviä tapoja lähiluonnon kohentamiseen asukkaiden kanssa. Toimintamallin tekee Villi Vyöhyke ry ja työtä ohjaa Tampereen kaupunki. Toimintamallia testataan vuosina 2021-2022 Multisillanpuistossa sekä asukkaiden valitsemissa kohteissa Ylä-Rukkamäen vanhan torpan pihapiirissä sekä niittymäisellä alueella Palokallionpuistossa. Myös uusia pilottikohteita voidaan ottaa mukaan.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö
Maarit Särkilahti
sähköposti [email protected]

Ikääntyneiden välimuotoisen asumisen mallin kehittäminen

Ikääntyneiden välimuotoisen asumisen mallin kehittäminen. Ympäristöministeriö on myöntänyt erityisavustuksen Tampereen kaupungille osana Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelma 2020-2022. Toimenpideohjelmalta on saatu avustusta Välimuotoista asumista ikääntyneille Tampereella ja Orivedellä -hankkeeseen. Tampereella yhtenä kohteena on Peltolammin hyvinvointikeskus ja sen ympärille tulevat asuinkorttelit. Hyvinvointikeskuksen yhteyteen etsitään erilaisia tapoja toteuttaa palvelukortteli ja miten fyysinen ympäristö voi tukea tätä.

Lisätietoja:
Projektijohtaja
Anne-Mari Ahonen
sähköposti [email protected]

Peltolammin ja Multisillan esteettömyyden edistäminen

Alueen esteettömyyttä edistetään yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Kesäkuussa järjestetään karttakysely ja loppukesällä toteutetaan esteettömyyskävely, joka lisää asukkaiden osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia omaan ympäristöönsä. Kävelyllä havainnoidaan kokonaisvaltaisesti asukkaiden kokemia puutteita asiointi- ja virkistysreittien esteettömyydessä ja turvallisuudessa. Havaintojen perusteella aloitetaan toimenpidesuunnittelu. Esteettömyyttä edistäviä toimenpiteitä kuten penkkien lisäämistä tai suojateiden parantamista toteutetaan vuosien 2021-22 aikana riippuen toimenpiteen jatkosuunnittelutarpeista.

Lisätietoja:
Liikennejärjestelmäinsinööri
Katja Seimelä
sähköposti [email protected]

Multisillanpuiston uudistuminen vuonna 2022

Multisillanpuistoa uudistetaan vuonna 2022. Puiston leikkipaikka peruskorjataan osana Tampereen kaupungin leikkipaikkoja koskevaa viherpalveluohjelmaa "Leikkipaikat 2021-2130". Multisillanpuiston leikkipaikka on luokiteltu viherpalveluohjelmassa kunnostettavaksi lähileikkipaikasta isompaa aluetta palvelevaksi alueleikkipaikaksi. Leikkipaikan lisäksi uudistetaan alueella sijaitseva pelikenttä. Multisillanpuiston kehittämisessä huomioidaan toimintojen lisäksi maiseman käsittely ja sujuva saavutettavuus. Päiväkodin, koulun, asukasraatilaisten ja lähitalojen asukkaiden kanssa aloitettiin puiston yhteisideointi toukokuussa 2021.

Lisätietoja:
Kaupunginpuutarhuri
Timo Koski
sähköposti [email protected]

Kävely- ja pyöräteiden rakentaminen Multisillan päiväkodin läheisyyteen

Lisätietoja:
Katuinsinööri
Pasi Palmu
sähköposti [email protected]

Multisillan vanhan päiväkodin alueelle on kaavoitettu asumista ja päiväkoti yhteiskäyttötiloineen. Alueelle toteutetaan kävelyn ja pyöräilyn yhteydet heti alueen rakentumisen alussa. Väylästö tarjoaa myös nykyisille multisiltalaisille parantuvat yhteydet viherverkostoon. Terävänkadun reunaan toteutetaan jalkakäytävä turvaamaan päiväkotiin bussilla tai henkilöautolla saapuvien liikkumista. Kaava-alueen läpi toteutetaan erilliset jalankulun ja pyöräilyn raitit Akselinkuja ja Terävänpolku. Raitit yhdistävät asumisen aluetta ympäröivään kävelyn ja pyöräilyn verkostoon ja päiväkodin Lempääläntien alikulkuun.