Siirry sisältöön

Kaupin yliopistollinen sosiaali- ja terveyskeskus

Suunnitteilla yliopistollinen hyvinvointikeskus

Kaupin yliopistosairaalan ja oppilaitosten muodostamalle kampusalueelle suunnitellaan uutta hyvinvointikeskusta, joka vastaisi 40 000 asukkaan sosiaali- ja terveysalan peruspalveluista. Muiden tamperelaisten hyvinvointikeskusten tapaan keskuksen palveluihin on tarkoitus kytkeä myös muita palveluita, tässä tapauksessa erityisesti terveysliikuntaa ja hyvinvointipalvelujen kehittämistä tukevaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa.

Suunniteltu yliopistollinen sosiaali- ja terveyskeskus sijaitsisi uudessa liikenteen solmukohdassa, rakenteilla olevan raitiotien päätepysäkillä. Se tuottaisi itäisen keskusta-alueen väestölle sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut ja tarjoaisi samalla oppilaitoksille mahdollisuuden lisätä työelämälähtöistä opetusta ja yliopistolliselle tutkimukselle mahdollisuuden osallistua sosiaalipalvelujen, perusterveydenhuollon, liikuntapalvelujen ja erikoissairaanhoidon katkeamattomien hoitoketjujen kehittämiseen.

Uutta toimintamallia suunnitellaan KOMAS-TKIO-hankkeessa, jonka sisällöllisenä tavoitteena on kehittää tutkimusalusta ja oppimisen areena tukemaan ja koordinoimaan vaikuttavaa ja monitieteistä peruspalveluiden uudistumista sekä luoda puitteet kehitykselle ja innovaatioille, jotka tapahtuvat osana arjen toimintaa. Lähtökohtana on elämäntilannekeskeinen kehittäminen asiakkaiden kanssa. Hankkeessa vahvistetaan monialaista yhteistyötä ja osaamista Pirkanmaalla. Hankkeessa työskentelevät Jarkko Lumion lisäksi Lasse Rautniemi (TAU) ja Minna Koskimäki (TAU/TAMK).

Hankkeen valmisteluvaiheita on kuvattu kaupunginhallituksen päätöksessä hakea hankkeelle ministeriön poikkeuslupaa:

Lisätietoja:
Suunnittelupäällikkö
Jarkko Lumio
puhelin 040 508 9988
sähköposti [email protected]

Katso myös

Alueen sote-ekosysteemin yhteistoiminnan kehittämiseksi on lisäksi aloitettu EU:n aluekehitysrahaston varoin tuettu "Vaikuttava sosiaali- ja terveysalan TKI-ympäristö, KEHYS -Kehitämme yhdessä!" -hanke:

Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/kehys