Siirry sisältöön

Turvallisuus

Turvallisuus ja turvallisuuden tunne ovat ihmisen perustarpeita ja hyvinvoinnin pohja. Tampereen kaupungin strategian, Tekemisen kaupunki 2030, tavoite on tiivistää monialaista yhteistyötä turvallisuuden ja tamperelaisten turvallisuuden tunteen parantamiseksi. Tavoitteena on, että Tampere on jokaiselle turvallinen paikka asua, työskennellä, vierailla ja harjoittaa elinkeinoja.

Asukkaiden kokemuksen mukaan Tampere on varsin turvallinen paikka asua. Tamperelaisten hyvinvointi -kyselyssä (2021) 83 prosenttia vastaajista arvioi kotialueensa turvalliseksi. 2021 toteutetussa turvallisuuskyselyssä valtaosa kuntalaisista (79%) kokee asuinympäristönsä rikokset ja järjestyshäiriöt hyvin pieniksi tai melko pieniksi ongelmiksi.

Turvallisuustyötä tehdään yhdessä

Tampereen kaupunki kehittää jatkuvasti turvallisuutta. Tätä turvallisuustyötä tehdään laajassa yhteistyössä asukkaiden, Sisä-Suomen poliisilaitoksen, Pirkanmaan pelastuslaitoksen, Pirkanmaan turvallisuusklusterin sekä monien muiden toimijoiden kanssa.

Kaupunki ja yhteistyökumppanit ovat yhdessä muodostaneet kokonaiskuvan kaupungin turvallisuudesta, ennakoineet turvallisuusriskejä ja keränneet yhteen kaiken toiminnan, jolla pyritään parantamaan turvallisuutta ja varautumaan häiriötilanteisiin. Nämä on koottu turvallisuussuunnitelmaan, jota päivitetään jatkuvasti.

Tampereen asukkaat voivat osallistua turvallisuustyöhön vastaamalla turvallisuuskyselyyn, joka toteutetaan muutaman vuoden välein. Turvallisuuskyselyssä selvitetään muun muassa asukkaiden kokemuksia turvallisuudesta omassa asuinympäristössään. Asukkaiden kokemustieto ja kaupungin rikos- ja onnettomuustilastot muodostavat yhdessä kuvan kaupungin turvallisuudesta. Turvallisuuskysely on toteutettu viimeksi elokuussa 2021, ja sen tulokset ovat luettavissa tämän sivun alalaidassa olevien linkkien kautta.

Turvallisuustyö liittyy myös asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Turvallisuuden ja turvallisuuden tunteen parantaminen sekä hyvinvointierojen kaventaminen ovat kaupungin toiminnan keskeisiä tavoitteita.

Turvallisuussuunnitelma

Turvallisuudesta huolehtiminen kuuluu jokaiselle. Tampereella yhteistä turvallisuustyötä koordinoi kaupungin riskienhallinnan, turvallisuuden ja varautumisen tiimi.

Kaupungin turvallisuussuunnitelmaan on koottu yhteen eri toimijoiden suunnitelmat, ohjelmat ja hankkeet, jotka liittyvät kaupungin ja sen asukkaiden turvallisuuteen. Suunnitelmassa keskitytään erityisesti riskeiksi todettuihin paikallisiin turvallisuusongelmiin.

Turvallisuussuunnitelmassa on tunnistettu muun muassa seuraavat tehtävät:

  • asuin- ja elinympäristön turvallisuuden parantaminen
  • liikenneturvallisuuden parantaminen
  • turvallisuuden tunteen vahvistaminen
  • digiturvallisuuden parantaminen
  • huumausaineiden käytön kasvun taittaminen
  • lapsiin ja nuoriin kohdistuvien seksuaalirikosten poistaminen
  • lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisy
  • (ikääntyneiden ja erityisryhmien) asumisen turvallisuuden parantaminen
  • tapahtumaturvallisuuden kehittäminen
  • väkivaltaisen ekstremismin ja radikalisoitumisen ennalta ehkäiseminen

Osa turvallisuussuunnitelmasta pohjautuu vuonna 2017 toteutettuun turvallisuuskyselyyn, jossa tamperelaiset kertoivat turvallisuuteen ja turvallisuuden tunteeseen liittyvistä tekijöistä eri alueilla.

Vuoden 2017 kyselyssä tamperelaiset kokivat merkittävimmiksi turvallisuusongelmiksi liikenteen, päihteiden käytön lisääntymisen, epämääräiset jengit sekä huonosti valvotut ja valaistut kadut ja puistot. Osa vastaajista tunsi turvattomuutta lisääntyneen maahanmuuton vuoksi.

Turvallisuussuunnitelmaa varten on laadittu arvio väestön turvallisuuden tilanteesta ja sen ennakoidusta kehityksestä. Arviota laadittaessa otettu huomioon muun muassa vuonna 2017 ja 2021 toteutettujen turvallisuuskyselyjen tulokset ja 2021 toteutetun hyvinvointikyselyn tulokset, joissa tamperelaiset kertoivat turvallisuuteen ja turvallisuuden tunteeseen liittyvistä tekijöistä eri alueilla.

Vuoden 2021 turvallisuuskyselyn tulosten mukaan suurimmat huolenaiheet rikosten kohteeksi joutumisesta liittyvät liikenneonnettomuuden uhriksi joutumiseen, omaisuuden varastamiseen tai vahingoittamiseen, häirinnän tai väkivallan tai väkivallan uhkailun kohteeksi joutumiseen.

Muina huolenaiheina nousevat eniten esille ihmisten syrjäytyminen, rasismi tai suvaitsemattomuus ja valvonnan siirtymisen yksityiselle turvallisuusalalle.

Toimiviksi ratkaisuksi rikollisuus- ja häiriökäyttäytymisongelmiin vastaajat nostavat erityisesti poliisin suorittaman yleisen järjestyksenvalvonnan lisäämisen, valaistuksen lisäämisen ja kunnossapidon, paremman kunnossapidon (roskien siivous ja töhryjen poistamisen) ja kameravalvonnan lisäämisen.

Lisätietoa

Riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja
Jouni Perttula
puhelin 040 196 6512
sähköposti [email protected]

Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/turvallisuus

Kuva: Visit Tampere / Atacan Ergin