Siirry sisältöön

Terveys ja hyvinvointi

Sivulta löydät terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää tilasto- ja tutkimustietoa. Kaikki julkaisut eivät ole saavutettavia. Jos tarvitset sellaista sisältöä, jota et pysty saavutettavuuspuutteiden takia käyttämään, ota yhteyttä tietojohtaminen(a)tampere.fi

Tamperelaisten hyvinvointi asuinalueilla

Tampereen kaupunki selvitti vuoden 2021 alkupuolella karttapohjaisella kyselyllä tamperelaisten kokemaan hyvinvointia eri asuinalueilla. Tietoja kyselystä sekä sen tulokset julkaistaan tällä sivulla.

Ulkoinen linkkiTamperelaisten hyvinvointi asuinalueilla

Lasten ja nuorten hyvinvointi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) toteuttamat Kouluterveyskysely sekä FinLapset -tutkimus tuottavat kokemustietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja avun saannista.

Tietoa kerätään 3-4 kk ikäisten vauvojen ja nelivuotiaiden lasten vanhemmilta sekä heidän neuvolaterveydenhoitajilta, alakoulun 4. ja 5. luokkalaisilta, yläkoulun 8. ja 9. luokkalaisilta sekä lukion ja ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoilta. Kyselyt toteutetaan joka toinen vuosi siten, että parittomina vuosina saadaan Kouluterveys -kyselyn tulokset ja parillisina FinLapset -kyselyn tuloksia.

Hyvinvointikertomus

Hyvinvointikertomuksessa kuvataan väestön hyvinvoinnin nykytilaa sekä kerrotaan hyvinvointia edistävistä toimista ja palveluista.

Köyhyysohjelma

Ravitsemuksen hyvinvointimatriisi

Ravitsemuksen hyvinvointimatriisilla seurataan vuosittain kuntalaisen hyvinvoinnin ja terveyden kehittymistä ravitsemuksen näkökulmasta.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakastyytyväisyys

Sosiaali- ja terveyspalveluissa eli perusterveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa kerätään asiakastyytyväisyystietoja palautelaitteilla, joita löytyy noin 40 toimipisteestä. Saaduista vastauksista muodostuu automaattiset raportit viimeisen kuukauden tilanteesta.